Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataChrome Fullscreen starten in een apart venster op je Windows scherm

Algemeen

Men kan de ClearVox Portal starten in een aparte browser in een volledig scherm zonder URL balk.


Instellen


Ga in Chrome naar rechtsboven in je instellingen menu kies dan voor Meer Hulpprogramma's > Snelle link maken en vink Open als venster aan. (info)

SSL (https)

Vanwege een bug kan het zijn dat je geen vinkje Open als venster hebt dan zul je de snelkoppeling moeten bewerken d.m.v. het volgende:

Doel / Target "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --profile-directory=Default --app=http://<ip-adres-clearvox>

  • No labels