Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataWat is een gebruiker?

Een gebruiker is een persoon die in kan loggen op de gebruikersomgeving van ClearVox Nexxt. Deze persoon kan verschillende rollen hebben, variërend van een bellende gebruiker, tot een beheerder of zelfs een installateur.

Gebruiker toevoegen

Klik op   om een gebruiker toe te voegen. Voer alle profielgegevens in en upload desgewenst een pasfoto. De pincode wordt gebruikt voor alle zaken waar u zich als gebruiker dient te identificeren zoals voicemail, flex login etc. De gekozen taalinstellingen zijn in principe ook van toepassing op alle auto-provision telefoons die aan betreffende gebruiker zijn toegewezen.

Toegangsrechten

Onder het tabblad 'TOEGANGSRECHTEN' kunt u de groep selecteren waarin u deze gebruiker wilt onderbrengen. Standaard zijn de groepen 'Gebruikers' en 'Beheerders' aanwezig, elk met hun standaard rollen. U kunt echter ook 'Geen' selecteren. De gebruiker kan nu niet inloggen, maar wél de telefoons gebruiken die u als installateur of beheerder aan de gebruiker hebt toegewezen.

Kiest u wel een van de aanwezige groepen, dan kunt u onder 'GEAVANCEERDE ROLLEN' zien welke rollen door middel van de groep standaard zijn toegewezen. Deze vind u in de kolom 'Geërfd'. Uiterst rechts kunt u dan vinkjes zetten bij de rollen waarover deze gebruiker altijd zou moeten beschikken, of de extra rollen waarover de gebruiker zou moeten beschikken.

Onder tabblad 'BEHEER ACCOUNTS' vindt u alle bedrijven die deze gebruiken kan of zou moeten beheren.

Toewijzingen

Onder het tabblad 'TOEWIJZINGEN' kunt u beschikbare interne, externe nummers en telefoons* toewijzen aan deze gebruiker. In de linker kolom ziet u steeds de toegewezen items, in de rechter kolom treft u de beschikbare items aan. Selecteer de gewenste item(s) en klik op opslaan.

  * Iedere gebruiker heeft recht op twee toestellen, let wel, per gebruiker kun je maar maximaal 1 APP (iOS of Android) gebruiken om te bellen.

Meer over rollen en groepen leest u hier.

Gebruiker wijzigen

Klik op  en kies 'Wijzigen' om de instellingen van een gebruiker te wijzigen.

Gebruiker verwijderen

Klik op  en kies 'Verwijderen' om de gebruiker te verwijderen.

Let op!

Hiermee worden alle verwijzingen naar deze gebruiker en alle bestanden van deze gebruiker van het systeem verwijderd!


Bekijk als

Om de instellingen van een specifieke gebruiker in te zien of te wijzigen klikt u achter de betreffende gebruiker op het contextmenu  en kiest u 'Bekijk als'. U blijft op dat moment ingelogd als installateur of beheerder onder uw eigen gebruikersaccount, echter u kunt wel alle instellingen van de betreffende gebruiker bekijken en wijzigen.
Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels