Skip to end of metadata
Go to start of metadataWat zijn groepen?

In een groep is gedefinieerd welke rollen (rechten) een deelnemer in die groep heeft in het ClearVox Nexxt systeem. Standaard worden ClearVox Nexxt systemen uitgeleverd met de groepen 'gebruikers' en 'beheerders' met elk de typische rollen behorende bij een standaard gebruiker en een standaard beheerder.
U heeft de mogelijkheid hier verdere groepen aan toe te voegen en die de door u gewenste rollen toe te wijzen. Zo kunt u bijvoorbeeld een groep 'managers' maken die net iets meer mogen dan een normale gebruiker, maar wel minder dan een beheerder.

De persoon die de rollen toewijst kan nooit meer rollen toewijzen dan de rollen waarover hij of zij zelf beschikt.

Groep toevoegen

Klik op om een groep toe te voegen. Kies een naam voor de groep. Indien u 'Als standaard gebruiken' selecteert, zal bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker, standaard deze groep geselecteerd zijn.

Groep wijzigen

Klik op om een groep te wijzigen.

Zodra u de groep wijzigt, kunt u onder 'gekoppelde gebruikers' zien aan wie de groep eventueel al gekoppeld is. Wijzigingen die u aanbrengt zijn dan dus op al deze gebruikers van toepassing.

Rollen

Onder het tabblad 'ROLLEN' treft u een overzicht aan van alle rollen die toegevoegd of verwijderd kunnen worden. Rollen zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

  1. Eigen rollen 
  2. Bekijken
  3. Wijzigen
  4. Toevoegen
  5. Verwijderen
  6. Specifieke rollen

Deze iconen treft u uiterst rechts op de pagina aan. Achter het icoon wordt vóór de slash weergegeven hoeveel rollen er van dit type binnen dit blok toegewezen zijn, achter de slash ziet u hoeveel van dit type rollen er totaal beschikbaar zijn binnen dit blok. Als u vervolgens met de blauwe pijltoets het blok opent, ziet u het volledige overzicht van het betreffende blok.

Door middel van vinkjes kunt u de gewenste rollen aan de groep toewijzen of door het verwijderen van de vinkjes kunt u de rollen uitschakelen.

In het zoekfilter kunt u steekwoorden invoeren om zo het resultaat van de weergegeven rollen tot het steekwoord te beperken.

Beheren

Onder het tabblad 'BEHEREN' kunt u aanvinken welke bedrijven gebruikers in deze groep moeten kunnen beheren. De gebruiker in deze groep verkrijgt vervolgens alle toegewezen rollen onder alle aangevinkte bedrijven.

Groep verwijderen

Klik op om een groep te verwijderen.

Let op!

Als u de groep verwijderd, wordt de groep bij alle gebruikers die er gebruik van maken verwijderd. Hiermee komen de aanverwante rechten voor deze gebruikers te vervallen!

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels