Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataWat is "If This Then That"?

IFTTT is een website (en app) die verschillende webapplicaties en websites koppelt met elkaar met het doel bepaalde acties te automatiseren. Ook kunt u met behulp van IFTTT hardware besturen (domotica). ClearVox Nexxt kan een event sturen naar IFTTT bij het wijzigen van de gebruikersstatus, het aanpassen van een routerschakeling of als er nieuwe berichten in een voicemailbox zijn.

Maar hoe dan?

Ga naar https://ifttt.com en registreer een account (specifiek voor dit bedrijf). Typ op de IFTTT website in het zoekvenster "webhooks" in en kies de service "Webhooks". Klik rechts bovenaan op "settings".  Bij "Account Info" treft u de webhook URL aan. Het laatste deel van deze URL is de webhook key.

webhook key

Voorbeeld: https://maker.ifttt.com/use/ABCD1234ABCD1234ABCD

Kopieer de webhook key en vul deze in ClearVox Nexxt →  instellingen bij IFTTT intergratie in.

Op welke gebeurtenissen kan IFTTT reageren?

U heeft de mogelijkheid IFTTT webhooks te koppelen aan de volgende gebeurtenissen:

Gebruikersstatus

Dit stuurt de status (presence) van een gebruiker naar de webhook. De event name is {{userEmail}} plus _state
Voorbeeld: jan@janssenbv.nl_state. Value1 is de statuskleur, Value2 de statusnaam.

Router status

Dit stuurt 2 webhook events. De eventnaam is {{switchName}} plus _on of _off
Voorbeeld: gesloten_on en gesloten_off

Voicemailbox info

Dit stuurt 2 webhook events. De eventnaam is {{voicemailBoxName}} plus _heard of _unheard
Voorbeeld: support_heard en support_unheard

Een webhook toevoegen

In onderstaand voorbeeld laten we een Philips Hue lamp corresponderend met de kleur van de status van de gebruiker kleuren.  
(rood = niet storen, oranje=bezig, grijs(wit)=afwezig, groen=beschikbaar)

 1. Klik in IFTTT bovenaan de pagina in het menu op "My Applets" en kies "New Applet".
 2. Klik op "+this"
 3. Zoek naar "webhooks" en klik op webhooks.
 4. Klik op "receive a webrequest"
 5. Voer bij "Event Name" het email adres van de gebruiker in, gevolgd door _state. Voorbeeld: jan.janssen@bedrijf.nl_state
 6. Kik op "Create trigger"
 7. Klik op +that.
 8. Zoek naar "hue" en selecteer deze
 9. Kies "change color"
 10. Kies bij "Which lights" de gewenste lamp
 11. Voer bij "color value or name" in: Value1 (wat gelijk staat aan de ClearVox Nexxt status kleur)
 12. Klik op "Create action"

Als nu Jan Janssen zijn status in Nexxt wijzigt, zal de Hue lamp overeenkomstig van kleur veranderen.

Support

U zult begrijpen dat wij gezien de vele mogelijkheden van IFTTT en het feit dat deze dienst geheel buiten onze verantwoordelijkheid valt, nadrukkelijk geen support kunnen en zullen geven op enige vorm van integratie. U heeft alleen support op het door Nexxt correct versturen van de webhook naar IFTTT. Alle vormen van schakelingen daarna vallen geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid.
 • No labels