Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Installateur

Indien u ingelogd bent als installateur kunt u normaliter zowel systeeminstellingen, bedrijfsinstellingen (van het bedrijf dat u bekijkt) als ook gebruikersinstellingen (van de gebruiker die u bekijkt) wijzigen.

Ga naar het menu  daarna opent u het contextmenu  en kiest u 'instellingen'

Systeeminstellingen

Dit betreft alle instellingen van het fysieke systeem zoals updates, netwerk, API en services.

Licentieinstellingen

Hier kunt u de licentiesleutel van het systeem inzien én eventueel wijzigen. Tevens kunt u hier de systeem limieten inzien. Deze limieten zijn gekoppeld aan uw licentie en kunt u niet wijzigen. Om eventueel de licentiecontrole opnieuw uit te voeren klikt u op 

Gebruikersinstellingen

Hier kunt u instellen of de menubalk standaard opengevouwen blijft óf na verlaten terug schuift in de rechterzijkant van uw scherm. Het wijzigen van deze instelling heeft effect op alle bedrijven en gebruikers die deze instelling op 'Erven' hebben staan.

Netwerkinstellingen

Hier kunt u de hostnaam en de netwerkinstellingen van alle aanwezige netwerkinterfaces wijzigen. Onder het tabblad "Internetinstellingen" kunt u instellen of u het systeem extern toegankelijk wilt maken voor SIP registraties. Tevens stelt u hier in op welk IP adres en hostname uw het systeem extern bereikbaar maakt. (warning) Let op: Het IP adres waarop u het systeem extern bereikbaar maakt, dient overeen te komen met het IP adres waarmee het systeem zelf naar buiten communiceert.

U kunt hier verder instellen of u HTTP verkeer naar HTTPS wilt omleiden en of u gebruik wilt maken van SSL voor de API. Ook stelt u hier in op welke poort u de API bereikbaar wilt maken.
Externe toegang Schakel deze optie aan als u het systeem achter NAT wilt gebruiken. UDP-poort 5060 moet 'geforward' zijn naar het ClearVox systeem en wereldwijd toegankelijk zijn, anders kunnen er vreemde storingen ontstaan.

Het is niet verstandig het IP adres te wijzigen nadat u het systeem heeft ingericht. Telefoons maken in de meeste gevallen gebruik maken van dit IP adres en zullen na wijziging het systeem niet meer weten te vinden. Wij adviseren netwerkinstellingen zoveel mogelijk via een reservering in de DHCP server te verkrijgen. Dit maakt het centraal wijzigen van gateway en DNS mogelijk en voorkomt netwerkproblemen.

Service instellingen

Op deze pagina kunt u de status van Nexxt services bekijken en deze indien nodig herstarten. Voor iedere service wordt de actuele (correcte) status weergegevens door een een groen icoon. Wij adviseren services niet zonder aanwijzingen van een support medewerker te herstarten. Alle essentiële services worden normaliter indien nodig automatisch herstart.

Provisioning instellingen

Hier kunt u kiezen welke netwerkinterface u wenst te gebruiken voor provisioning van telefoons. Daarnaast kunt u instellen of er gebruik gemaakt kan worden van de "netwerk scan" functie. (warning) In situaties waar het ClearVox systeem gebruikt maakt van een publiek IP-adres is het niet gewenst dat de "netwerk scan" functie geactiveerd is!

Update instellingen

Zodra er updates beschikbaar zijn voor voor uw ClearVox Nexxt systeem, kunt u deze via deze pagina installeren. Wij onderscheiden hierbij 2 soorten updates:

  1. Bugfixes en beveiligingspatches. Deze updates worden automatisch doorgevoerd.
    U heeft de mogelijkheid hiervoor een tijd in te stellen. Zodra een dergelijke update beschikbaar komt, zal deze op de ingestelde tijd geïnstalleerd worden. 
  2. Releases. Deze updates bevatten normaliter ook nieuwe functionaliteit of wijzigingen van bestaande functionaliteit.
    Deze updates kunt u handmatig installeren door op "NU INSTALLEREN" te klikken. Kiest u "INSTALLEER AUTOMATISCH" zal de update automatisch tussen de ingestelde tijden gestart worden.

Changelog / Releasenotes

Zie onze releasenotes / changelog voor meer informatie: https://changelog.clearvox.nl

Back-up instellingen

Hier stelt u in op welke dag/week/maand u back-ups wilt maken. Tevens stelt u hier in tussen welke tijden u de back-up wilt laten starten. Wilt u handmatig een backup starten is dit mogelijk door op "Maak nu een back-up" te klikken.

Back-up is een dienst die u tegen betaling bij ons kunt afnemen. De laatste 3 back-ups worden bewaard. Oudere back-ups worden automatisch verwijderd!

SSL instellingen

Gebruik van de ClearVox Nexxt API vereist een middels SSL versleutelde verbinding. Momenteel bieden wij hiervoor uitsluitend 'Let's Encrypt'. Het proces voor het aanmaken van een Let's Encrypt SSL certificaat is volledig geautomatiseerd. Klik op het Let's Encrypt logo. Voer het domein in waarop uw systeem bereikbaar is. Bijvoorbeeld: clearvox.janssenbv.nl en klik op 'CERTIFICATEN AANMAKEN'. Vanaf dat moment is clearvox.janssenbv.nl middels een geldig SSL certificaat op HTTPS bereikbaar.

Let's Encrypt

Tijdens het aanvraagproces van Let's Encrypt moet het ClearVox Nexxt systeem zowel op poort 80 als poort 443 extern toegankelijk zijn. Let's Encrypt voert bovendien iedere 2 maanden een verificatie uit, waarvoor voor het systeem op poort 80 en 443 toegankelijk moet zijn. 

De API wordt momenteel nog uitsluitend voor de ClearVox Nexxt Smartphone App gebruikt. Er wordt momenteel gewerkt aan de mogelijkheid om ook certificaten van derden te kunnen gebruiken. Tevens werken wij aan functionaliteit die gebruik van de API op andere poorten mogelijk maakt.

Taalinstellingen

Hier stelt u in welke taal wordt gebruikt voor nieuw aan te maken bedrijven. Momenteel wordt de Engelse en Nederlandse taal ondersteund.

Hardware monitor

Hier kunt u de actuele status van CPU, geheugen en harddisk bekijken.


Beheerder

Indien u ingelogd bent als beheerder kunt u normaliter bedrijfsinstellingen als ook gebruikersinstellingen wijzigen.

Ga naar het menu   daarna opent u het contextmenu    en kiest u 'instellingen'

Bedrijfsinstellingen

Gebruikersinstellingen

Hier kunt u instellen of de menubalk standaard opengevouwen blijft óf na verlaten terug schuift in de rechterzijkant van uw scherm. Het wijzigen van deze instelling heeft effect op alle gebruikers die deze instelling op 'Erven' hebben staan.

Opnameinstellingen

Indien u 'Standaard telefoongesprekken opnemen' op 'Aan' heeft staan worden alle telefoongesprekken van alle gebruikers opgenomen. Alleen als een gebruiker de keuze kan maken 'Kan *3 gebruiken om een gespreksopname te starten/stoppen?' en deze optie op 'Aan' zet kan hij een standaard opgenomen telefoongesprek per gesprek met *3 tijdelijk of geheel stoppen. Indien de beheerder die optie niet biedt, kan de gebruiker gesprekken niet stoppen en worden alle gesprekken opgenomen. Andersom zou de beheerder er voor kunnen kiezen gesprekken niet standaard op te nemen en de gebruiker de mogelijkheid te bieden deze met *3 incidenteel handmatig te starten en eventueel weer te stoppen.

Ook kunt u hier instellen hoe lang u gespreksopnames wenst te bewaren (maximaal 183 dagen).

Het maken van gespreksopnames is aan strenge privacywetgeving onderhevig. Meer over dit onderwerp vind vind u o.a. hier.

E-mail-instellingen

Deze instellingen worden gebruikt voor e-mail die door het systeem verzonden wordt. Vul bij het afzender e-mail adres een geldig e-mail adres binnen uw organisatie in (bijvoorbeeld: clearvox@janssenbv.nl). Voer bij de 'Afzender naam' de naam van de afzender in zoals u deze in de verzonden e-mail wilt weergeven (bijvoorbeeld: Telefooncentrale Janssen BV).

Indien u 'Gebruik SMTP server' uitschakelt zal het systeem de e-mail zelf versturen via de interne mailserver op poort 25. Maakt u liever gebruik van een SMTP server, schakel deze optie dan aan en voer de benodigde parameters in.

Provisioning instellingen

Hier kunt u instellen welk wachtwoord gebruikt wordt voor toegang tot de webinterface van geprovisionde telefoons. (warning) Wij adviseren hier een vijfcijferige code te gebruiken.

Telefoon-instellingen

Met de optie 'Kan 'oproepovername' gebruiken?' bepaalt u of gebruikers van het bedrijf gebruik kunnen maken van 'oproepovername' (Directed call pick-up). Tevens stelt u hier in of bellers die middels het toestel in de wacht geplaatst worden (Hold), een overgangstoon horen, of dat zij wachtmuziek horen. Indien u kiest voor wachtmuziek, kunt u hier een afspeellijst selecteren.

Oproepenlijst

Hier kunt u instellen hoe lang u gespreksgegevens (waaronder ook gespreksopnames) wens te te bewaren. (warning) De maximale bewaarperiode is 396 dagen (1 jaar en 1 maand).

IFTTT integratie

Met behulp van de online dienst If This, Then That (IFTTT) heeft u de mogelijkheid uw gebruikersstatus, routerstatus en voicemail-box informatie aan externe acties te koppelen.
U kunt hier instellen welke informatie u wel of niet richting IFTTT wilt communiceren. Ook stelt u hier uw unieke IFTTT webhook-key in. Meer informatie over het gebruik van IFTTT vindt u hier: IFTTT-integratie


Gebruiker

Indien u ingelogd bent als gebruiker kunt u normaliter alleen gebruikersinstellingen wijzigen.

Ga naar het menu    daarna opent u het contextmenu    en kiest u 'instellingen'

Gebruikersinstellingen

Gebruikersinstellingen

Hier kunt u instellen of de menubalk standaard opengevouwen blijft óf na verlaten terug schuift in de rechterzijkant van uw scherm.

Opnameinstellingen

Indien u 'Standaard telefoongesprekken opnemen' op 'Aan' heeft staan worden al uw telefoongesprekken opgenomen. Kiest u 'Erven, wordt altijd de door een beheerder gebruikte instelling geactiveerd.
Als u 'Kan *3 gebruiken om een gespreksopname te starten/stoppen?' op 'Aan' zet kunt een gespreksopname door *3 tijdelijk of geheel stoppen. Kiest u 'Erven, wordt altijd de door een beheerder gebruikte instelling geactiveerd.
Het is tevens mogelijk beide opties geheel uit te schakelen. 

Telefooninstellingen

Met de optie 'Kan oproepovername gebruiken?' kunt u 'oproepovername' (Directed call pick-up) aan- of uitzetten. Tevens heeft u de mogelijkheid 'Erven' te kiezen, waarmee u de door de beheerder doorgevoerde instelling overneemt.

Telefoonbediening instellingen

Hier kiest u welke telefoon uw voorkeur heeft voor de telefoonbediening. Stelt u deze optie in op automatisch detecteren, kiest het systeem het eerst beschikbare toestel of indien van toepassing het flextoestel. Met de optie 'automatisch beantwoorden' kunt u (mits u een toestel gebruikt dat dit ondersteunt) het toestel het (uitgaande) gesprek automatisch laten beantwoorden, waardoor het toestel direct belt en u niet eerst op de beltoets hoeft te drukken.

Voor meer informatie over deze functie zie: Telefoonbediening
Instellingen en rollen

Welke rechten u als gebruiker, beheerder of een andere door de installateur aangemaakte groep exact heeft, is afhankelijk van de rollen die de installateur ingesteld heeft. Het kan dus voorkomen dat u bepaalde instellingen wél, of juist niet kunt wijzigen. Raadpleeg hiervoor uw installateur/leverancier.

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels