Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Uw persoonlijke voicemail box

Iedere gebruiker van een bedrijf beschikt standaard over een persoonlijke voicemail box. Uw voicemail box is verdeeld in 5 mappen. POSTVAK IN, WERK, PRIVÉ, TAKEN en ARCHIEF. Nieuwe berichten worden automatisch in uw POSTVAK IN geplaatst met de status 'Onbeluisterd'. Zodra u dit bericht heeft beluisterd, verandert de status naar 'beluisterd'. Zodra u geen onbeluisterde berichten meer in uw POSTVAK IN heeft staan, zal eventuele nieuwe berichten indicatie op uw toestel worden uitgeschakeld.

POSTVAK IN

Uw POSTVAK IN bevat in beginsel uw eigen persoonlijke berichten. Deze zijn gelabeld met uw naam. Indien de beheerder ook mailboxen aangemaakt heeft voor algemeen gebruik en u aan deze mailbox bent toegevoegd, ontvangt u naast uw eigen nieuwe berichten ook berichten van deze algemene mailbox. Stel u bent toegevoegd aan de mailbox 'Verkoop' verschijnen deze berichten in uw mailbox met het label 'Verkoop'.

Let op!

Een bericht dat u verwijderd, verplaatst of markeert in een algemene voicemail box, heeft invloed op iedereen met toegang tot de betreffende voicemail box. Weg = weg!


Bericht opties

Rechts naast ieder voicemailbericht treft u het contextmenu aan. Middels dit contextmenu kunt u gebruik maken van diverse opties:

  • Markeer als ( on )beluisterd - Hiermee kunt u een bericht als 'beluisterd' of 'onbeluisterd' markeren.
  • Afspelen op telefoon - Hiermee kunt u het bericht op een van uw telefoons beluisteren.
  • Verplaatst naar box - Hiermee kunt u het bericht naar een voicemail box van een collega verplaatsen.
  • Verplaatst naar map -  Hiermee verplaatst u het bericht naar een van uw andere voicemail box mappen.
  • Stuur via e-mail - U kunt hiermee het bericht naar een willekeurig e-mail adres doorsturen.
  • Verwijder bericht - Hiermee verwijdert u het bericht permanent.

Meerdere berichten selecteren

Indien u meerdere berichten selecteert, kunt u in de lichtblauwe balk in het contextmenu diverse opties voor meerdere berichten tegelijk gebruiken.

INSTELLINGEN

Onder het tabblad instellingen treft u een aantal voicemail box instellingen aan.

Vereis pincode?

Indien u deze optie aanzet, dient u voor toegang tot uw mailbox menu (*7) uw persoonlijke pincode in te toetsen.

Voicemail beluisteren via uw telefoon

U kunt door op uw toestel *7 te bellen uw persoonlijke voicemail én voicemail van voicemail boxen waar u toegang tot heeft beluisteren. Volg de gesproken aanwijzingen.

Notificaties

Hier kunt u e-mailadressen invoeren om een notificatie bij nieuwe berichten te ontvangen. Indien u toegang heeft op meerdere (algemene) voicemail boxen, dan kunt u ook voor deze een e-mail notificatie instellen.

Andere gebruikers met toegang

U heeft de mogelijkheid één of meer andere collega's permanent of tijdelijk toegang tot uw mailbox te verlenen door het hokje voor de naam van de betreffende collega aan te vinken.

Bewaartijd

Uw voicemailberichten worden maximaal 6 maanden bewaard.
Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels