Skip to end of metadata
Go to start of metadataTelefoonnummers toevoegen

Op deze pagina kunt u interne of externe telefoonnummers aanmaken voor gebruik in de ClearVox telefooncentrale. Onder beheer > Nummers kunt u een nieuwe interne of externe telefoonnummers toevoegen, die u vervolgens aan een routering, gebruiker of wachtrij kunt toewijzen.

Interne nummers toevoegen

Klik op  en kies 'Interne nummers toevoegen'.
U kunt hier kiezen uit het toevoegen van een enkel intern nummer (extensie), of een reeks nummers. In geval van het toevoegen van een reeks, vult u het eerste nummer en het laatste nummer in. Alle tussenliggende nummers worden automatisch aangemaakt.

Een Toewijzing aanpassen

Klik op het contextmenu   en kies 'Toewijzing aanpassen' om het nummer te kunnen koppelen aan;

  • een Snelkeuze, en geef vervolgens een te bellen nummer in om dit nummer verkort te kunnen bellen. Dus als men bijv. Snelkeuze 222 word ingetoetst dan zal vervolgens het nummer 0880222666 gebeld worden.
  • een Inkomende routering, en kies vervolgens de Inkomende routering in de lijst.
  • een Wachtrij, en kies vervolgens de Wachtrij in de lijst.
  • een Gebruiker, en kies vervolgens de Gebruiker in de lijst.
  • te verwijderen


Externe nummers toevoegen

Klik op  en kies 'Externe nummers toevoegen'.
U kunt hier kiezen uit het toevoegen van een enkel extern nummer, of een reeks nummers. In geval van het toevoegen van een reeks vult u het eerste nummer en het laatste nummer in. Alle tussenliggende nummers worden automatisch aangemaakt. Let op dat u het nummer correct invoert. Kiest u voor landcode +31 en het telefoonnummer dat u wilt invoeren is 020-1234567, voer dan in: 201234567

Deel t.b.v. nummerweergave?

Indien u kiest voor 'Deel t.b.v. nummerweergave?' kan dit nummer door andere gebruikers van het systeem als uitgaand telefoonnummer ingesteld worden. Dit wordt veelal gebruikt bij het hoofdnummer van het bedrijf.

Een nummer verwijderen 

Klik op het contextmenu   en kies 'verwijderen' om het nummer te verwijderen.

Een Toewijzing aanpassen

Klik op het contextmenu   en kies 'Toewijzing aanpassen' om het nummer te kunnen koppelen aan;

  • een Inkomende routering, en kies vervolgens de Inkomende routering in de lijst.
  • een Wachtrij, en kies vervolgens de Wachtrij in de lijst.
  • een Gebruiker, en kies vervolgens de Gebruiker in de lijst.
  • te verwijderen

Een nummer wijzigen

Indien u in het contextmenu  'wijzigen' kiest, kunt u de optie 'Deel t.b.v. nummerweergave?' aan- of uitschakelen.

Multiselect

Als u meerdere nummers middels het keuzevakje selecteert, kunt u deze allen tegelijk wijzigen of verwijderen door in de lichtblauwe balk het contextmenu te openen.

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels