Skip to end of metadata
Go to start of metadataWat is een routering?

Middels een routering kunt u inkomende en uitgaande gesprekken soepel en flexibel volgens een bepaald patroon laten verlopen. Tevens kunt u keuzemenu's bouwen waarmee uw het telefoonverkeer naar uw bedrijf kunt stroomlijnen door de beller zelf keuzes te laten maken. Juist omdat de routeringsmogelijkheden van ClearVox Nexxt zo uitgebreid en flexibel zijn kunt u bijvoorbeeld ook nummerherkenning voor uitgaande én inkomende gesprekken beïnvloeden, volgens vooraf ingestelde tijdprofielen gesprekken afhandelen, gesprekken naar bepaalde bestemmingen via specifieke Trunks routeren, gesprekken van of naar een bepaalde contactpersoon anders routeren etc. De mogelijkheden zijn virtueel onbegrensd.

Inkomende routering

Een inkomende routering kan invloed uitoefenen op alle oproepen die naar deze routerering gedirigeerd worden. Dat kan middels een extern nummer geschieden, maar óók middels een intern nummer. U heeft ook de mogelijkheid een routering van een extern en/of intern nummer te voorzien.

Uitgaande routering

Een uitgaande routering kan invloed uitoefenen op uitgaande gesprekken van een gebruiker naar een interne of externe bestemming.

Routering toevoegen

Om een nieuwe routering toe te voegen gaat u naar het Menu > Routeringen en klikt u op deze pagina op  en kies 'Inkomend' of 'Uitgaand'.
Voer een naam in voor deze routering, eventueel een omschrijving en kies tot slot of u de routering direct na opslaan wilt activeren door 'Actief' te selecteren. Er kan altijd maar één routering tegelijkertijd actief zijn.

Commando toevoegen

Onder de blauwe balk, uiterst rechts, treft u een + knop aan. Met deze + kunt u commando's toevoegen, waarmee u invloed kunt uitoefenen op uitgaande oproepen.

De commando's zijn onderverdeeld in groepen. Zodra u op een groep klikt, vouwt de groep uit en verschijnen de diverse commando's. Als u nu een commando aanklikt wordt deze toegevoegd aan de router. Klik bijvoorbeeld op 'Basis commando's' en daarna op 'Beëindigen'. Het commando wordt nu toegevoegd.

Commando verplaatsen

Mits er meerdere commando's in uw routering aanwezig zijn, kunt u deze omhoog en omlaag verplaatsen door op de dubbele pijl te klikken en vasthouden, te slepen en weer los te laten. Met behulp van de + boven het commando kunt u een nieuw commando toevoegen direct boven dit commando en door op de + te drukken onder het commando, voegt u een nieuwe commando toe onder dit commando.

Commando dupliceren

Indien u een bepaald commando vaker nodig heeft kunt u deze dupliceren door in het contextmenu van dit commando 'Dupliceren' te kiezen en het gedupliceerde commando vervolgens te verplaatsen naar de gewenste locatie.

Commando wijzigen

Kies in het contextmenu van het betreffende commando 'Wijzigen' om veranderingen in het commando aan te brengen.

Commando verwijderen

Kies in het contextmenu van het betreffende commando 'Verwijderen' om het commando uit uw routering te verwijderen.

Tabblad gebruiken

Onder ieder tabblad kunt u in feite een gescheiden deel van de router opbouwen. Hiermee kunt u de routering mogelijk overzichtelijker maken. U kunt op ieder gewenst punt in uw router naar een ander deel van de router (ook tabbladen) "springen" door het 'Ga naar' commando 'Ga naar tab' te gebruiken. Kies hier de gewenste routering en het gewenste tabblad.

Tabblad toevoegen

In de blauwe balk in iedere routering bevinden zich de tabbladen. Standaard is er één tabblad in iedere routering aanwezig (START). U heeft de mogelijkheid verdere tabbladen toe te voegen door in de blauwe balk uiterst recht op de + te klikken. Voer vervolgens de gewenste naam voor dit tabblad in en druk op 'Tabblad toevoegen'.

Tabblad verwijderen

Klik op het witte kruisje naast de naam van het tabblad om deze te verwijderen.

Let op!

Alle onderliggende commando's worden tevens verwijderd.

Routering wijzigen

Kies in het contextmenu van de betreffende routering 'Wijzigen' om veranderingen in uw routering aan te brengen.

Routering verwijderen

Kies in het contextmenu van de betreffende routering 'Verwijderen' om de routering te verwijderen.

Nummers toewijzen

Nadat u in het contextmenu van uw inkomende routering 'Routering wijzigen' heeft gekozen klikt u in de routering op het tabblad 'TOEGEWEZEN NUMMERS'

Onder 'Beschikbare nummers' kunt u vervolgens externe of interne nummers aanvinken om deze aan uw routering toe te wijzen. Vanaf dat moment kunt u naar de routering bellen door een van de toegewezen nummers aan te kiezen.

Commando's

t.b.f.Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels