Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Wat zijn routerschakelingen?

Met routerschakelingen kunt u bijvoorbeeld een dag- en een nachtstand, een servicemonteur-doorschakeling realiseren óf in combinatie met IFTTT een elektrische schuifpoort openen en sluiten. U kunt schakelingen aanmaken in het beheermenu en deze vervolgens gebruiken in gebruikers of bedrijfsrouteringen als conditioneel commando. De schakelingen zijn om te zetten via een BLF-toets die u via de telefoonconfiguratie aan kunt maken, een voorwaardelijk routercommando, via een widget op het dashboard of door een naam te bellen.

Routerschakeling toevoegen

Klik op   om een schakeling toe te voegen. Kies een omschrijvende naam (bijvoorbeeld 'nachtstand') en druk op opslaan.

Routerschakeling wijzigen

Klik op   en kies wijzigen. Wijzig eventueel de naam of omschrijving.

Routerschakeling verwijderen

Klik op   en kies verwijderen. Lees de waarschuwing, zet het vinkje aan en klik op verwijderen.

Middels een  router schakelen

Met behulp van het voorwaardelijke commando "Indien schakeling 'aan'" kunt u afhankelijk  van de routerschakeling een bepaalde routering volgen of commando uitvoeren.

Middels een telefoon schakelen

Het is mogelijk om middels een geprovisionde telefoon uw routering te schakelen. U beïnvloedt daarmee de status (aan/uit) van de schakeling, welke dan de gewenste routering activeert.

Ga naar telefoonconfiguraties en kies bij 'Generieke toetsen' voor 'Routerschakeling' en selecteer rechts de gewenste schakeling. Op de toegewezen toestellen verschijnt een toets met de naam van de schakeling. Hiermee kunt u door de toets te drukken de 'aan' of 'uit' stand activeren.

Middels de clearvox webinterface schakelen

Ga naar uw dashboard en druk op . Kies routerschakelingen en zet een vinkje bij de gewenste schakeling om deze aan te schakelen, of verwijder het vinkje om deze uit te schakelen.

Schakelen door een naam te bellen

U kunt ook een routerschakeling activeren of deactiveren door een naam te bellen. U kunt bijvoorbeeld een BLF-toets programmeren en deze als waarde letterlijk de naam van de routerschakeling te geven. U kunt eveneens de schakeling deactiveren door in de telefoonbediening linksonder het dashboard letterlijk de naam in te voeren in het 'naam of nummer' veld. Uw telefoon belt dit 'nummer' en de schakeling wordt ge(de)activeerd.SSH

SSH-verkeer is uitsluitend mogelijk in het interne netwerk. Als u vanuit het interne netwerk (RFC1918) een SSH-sessie opbouwt naar het ClearVox Nexxt-systeem ziet u een login prompt. Zo weet u dat SSH correct werkt. Vanuit het internet (non RFC1918) is geen SSH-verbinding mogelijk daar deze is beperkt tot het IP-adres van ClearVox support. Support kan geen volledige ondersteuning verlenen via potentieel onveilige diensten als teamviewer, anydesk e.d. Voor analyse van logbestanden en services, is externe SSH-toegang noodzakelijk.

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels