Skip to end of metadata
Go to start of metadataWat is een tijdprofiel?

Een tijdprofiel kunt u o.a. gebruiken om in een routering een bepaalde actie of acties afhankelijk te maken van een reeks ingestelde dagen/tijden. U heeft tevens de mogelijkheid een ingesteld tijdprofiel te delen met gebruikers. Zo kunt u bijvoorbeeld centraal openingstijden van een bepaalde afdeling instellen middels een tijdprofiel en dit profiel vervolgens delen met gebruikers. Zo kunt u centraal de openingstijden van een afdeling wijzigen en zijn uw gebruikers ook op die tijden bereikbaar.

Tijdprofiel toevoegen

Om een tijdprofiel toe te voegen klikt u rechts bovenaan de pagina op de  en voer een naam en eventueel een omschrijving in voor dit tijdprofiel. Voer tevens per item in dit profiel een naam in. Voer vervolgens een start en eindtijd in en kies de dagen, data, maanden en jaren waarop het item van toepassing is. Indien u 'Delen met gebruikers' aanschakelt kunnen gebruikers dit profiel ook in hun routering gebruiken maar niet wijzigen.

Tijdprofiel verwijderen 

Klik op het contextmenu en kies 'verwijderen' om het tijdprofiel inclusief alle onderliggende items te verwijderen.

Tijdprofiel wijzigen

Indien u in het contextmenu 'wijzigen' kiest, kunt u het tijdprofiel wijzigen.

Door rechts bovenaan in ieder item op het kruisje te drukken, kunt u afzonderlijke items verwijderen.

Klik na de wijzigingen op het groene 'opslaan' knopje rechts bovenaan de pagina om uw wijzigingen op te slaan.
Verwijderen

Als u een tijdprofiel verwijderd, wijzigt u daarmee ook alle routefunctionaliteit die van dit tijdprofiel gebruik maakt!

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels