Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Gespreksopname starten/stoppen

Door het intoetsen van *3 start u een gespreksopname. (Deze optie kan uitgeschakeld zijn door uw beheerder)
De hoge toon staat voor opname gestart, De lage toon staat voor opname gestopt. 

Flex login

Door het intoetsen van *6 kunt u inloggen op een Flex telefoon.  (warning) Deze optie kan uitgeschakeld zijn door uw beheerder!

Voer uw extensienummer in gevolgd door #. Voer daarna uw persoonlijke pincode in (zie uw profiel) gevolgd door #. Na succesvol inloggen hoort u een enkele toon.

Voor uitloggen toetst u *6. Na succesvol uitloggen hoort u een dubbele toon.

Al ingelogd?

Indien u elders al ingelogd bent, wordt u op dat toestel automatisch uitgelogd en op het nieuwe toestel automatisch ingelogd.

Status

U kunt uw status (beschikbaarheid) instellen vanaf een willekeurige telefoon door intoetsen van de volgende toetscombinaties:

*51  -  Wijzig uw status naar "Beschikbaar".

*52  -  Wijzig uw status naar "Afwezig".

*53  -  Wijzig uw status naar "Bezig".

*54  -  Wijzig uw status naar "Niet storen".

*55  -  Wijzig uw status naar "Werkt ergens anders" (vanaf 1.8.28).

Voicemail menu

Door het intoetsen van *7 gevolgd door uw pincode logt u in op uw persoonlijke voicemail box en kunt u uw nieuwe berichten beluisteren.

Direct beantwoorden

Met het intoetsen van *8 gevolgd door het intern nummer van de gebruiker, gevolgd door de beltoets of opnemen van de hoorn, beantwoordt u een inkomende oproep op de telefoon van de betreffende gebruiker. Zie ook Instellingen#Telefooninstellingen.1

Inloggen wachtrij

Door het intoetsen van *9 gevolgd door het extensienummer van de wachtrij, gevolgd door de beltoets of opnemen van de hoorn, kunt u zich als "dynamische medewerker" aan- of afmelden op de betreffende wachtrij.
Na inloggen hoort u een enkele toon, na uitloggen een dubbele toon.

VAMO (Vast Mobiel integratie)

#1 - Doorverbinden zonder ruggespraak: Terwijl u het gesprek voert, toets #1, gevolgd door het nummer waarnaar u wilt doorverbinden. Het gesprek is direct en zonder ruggespraak doorverbonden. Uw verbinding wordt automatisch verbroken. - Indien de extensie waarnaar u heeft doorverbonden de oproep niet binnen 20 seconden beantwoordt, zal het gesprek automatisch naar uw extensie terug worden geleid (retour oproep). - Indien de persoon naar wie u het gesprek door probeert te verbinden in gesprek is, volgt ofwel de voicemail, ofwel een ingesprektoon, geheel afhankelijk van de persoonlijke instellingen onder de gebruikersopties.

#2 - Doorverbinden met ruggespraak: Terwijl u het gesprek voert, toets #2, gevolgd door het nummer waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden. - Indien deze persoon het gesprek beantwoordt, kunt u na ruggespraak de verbinding eenvoudigweg verbreken. De gesprekspartner is nu doorverbonden.

*0 - Doorverbinden annuleren: Terwijl u het gesprek voert, toets *0
  • No labels