Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 

Inleiding

Op deze pagina kunt u een beperkt aantal voicemail boxen aanmaken voor algemeen gebruik in de ClearVox telefooncentrale. Zo kunt u bijvoorbeeld een 'sales' mailbox aanmaken, waar al uw sales medewerkers in kunnen kijken.

Voicemail box toevoegen

Klik op  om een voicemail box toe te voegen. Kies een naam. U kunt vervolgens onder het tabblad 'TOEGEWEZEN GEBRUIKERS' bepalen welke gebruikers deze mailbox kunnen benaderen.

Voicemail box wijzigen/verwijderen

Klik op   om een voicemail box te wijzigen of verwijderen.

Voicemail box legen

Klik op   en kies 'Voicemail box legen' om alle berichten in alle mappen te verwijderen.

Let op!

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt!

 


 

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels