Skip to end of metadata
Go to start of metadataInleiding

Op deze pagina kunt u een beperkt aantal voicemailboxen aanmaken voor algemeen gebruik in de ClearVox telefooncentrale. Zo kunt u bijvoorbeeld een 'sales' mailbox aanmaken, waar al uw sales medewerkers in kunnen kijken.

Voicemailbox toevoegen

Klik op  om een voicemailbox toe te voegen. Kies een naam. U kunt vervolgens onder het tabblad 'TOEGEWEZEN GEBRUIKERS' bepalen welke gebruikers deze mailbox kunnen benaderen.

Voicemailbox wijzigen/verwijderen

Klik op   om een voicemailbox te wijzigen of verwijderen.

Voicemailbox legen

Klik op   en kies 'Voicemailbox legen' om alle berichten in alle mappen te verwijderen.

Let op!

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt!
Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels