Skip to end of metadata
Go to start of metadata

STUN-Client* (Alleen gebruiken wanneer het device audio problemen heeft en zich achter een firewall bevindt).

Om de communicatie tussen 2 VoIP Clients mogelijk te maken, moeten de SIP en RTP-pakketten worden gebruikt en zou de STUN-client optie in de APP een belangrijk component kunnen zijn voor het beheer van je SIP en RTP-pakketten. Een Session Traversal Utilities for NAT (STUN) -client wordt gebruikt op sommige SIP- gebaseerde VoIP-telefoons zoals de ClearVox Nexxt APP (Vanaf versie 3.4.3), aangezien firewalls op de netwerkinterface soms SIP en RTP-pakketten kunnen blokkeren. In dit geval is er een speciaal mechanisme vereist om de routering van SIP-pakketten van het ene netwerk naar het andere mogelijk te maken. Een pakket wordt on-routeerbaar tussen twee sip-elementen als een van de netwerken een privé IP-adresbereik gebruikt en een ander zich in het openbare IP-adresbereik bevindt. STUN is een mechanisme om deze grensovergang mogelijk te maken. Er zijn alternatieve mechanisme voor het doorlopen van NAT, STUN is er slechts een van. STUN of enig ander NAT-traversal-mechanisme is niet vereist wanneer de twee SIP-telefoons die verbonden zijn onderling routeerbaar zijn en er geen firewall tussen zit.

Open je instellingen > Geavanceerde instellingen > STUN  op AAN*

*Default staat deze optie uit en alleen non-symmetric NAT routers kunnen met STUN overweg.
  • No labels