Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hardware

In de doos van uw ClearVox Go Nexxt treft u het volgende aan:


ClearVox Go Nexxt systeem

Netvoeding


Netvoedingskabel

Montageplaat en schroefjes

Op deze pagina:

Aansluiten

Sluit uw ClearVox Go Nexxt aan op uw netwerk middels de gemarkeerde (1) aansluiting.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de gemarkeerde (2) aansluiting

Inschakelen

Schakel uw ClearVox Go Nexxt in middels de gemarkeerde (3) toets.

Activeren

Om uw ClearVox Go Nexxt te kunnen activeren dient deze verbonden te zijn met het interne netwerk en moet er een internetverbinding beschikbaar zijn. Go Nexxt maakt gebruik van DHCP en verkrijgt zijn IP adres dus van de DHCP server in uw netwerk. U kunt het IP adres van uw Go Nexxt opzoeken met bekende netwerk scanning software zoals Advanced IP scanner of NMAP, maar om het voor u eenvoudig te maken, kunt u het IP adres ook opzoeken via http://tools.clearvox.nl

Bezoek deze pagina en klik op "Uw ClearVox vinden"

Nadat uw ClearVox Go Nexxt volledig opgestart is (+/- 1 minuut na aanschakelen) zal deze zich via het internet melden op onze licentieserver en het interne IP adres communiceren. U vind deze dan terug op tools.clearvox.nl. Daar ziet u zowel het lokale IP adres als ook het bijbehorende serienummer.

Klik op het lokale IP adres om de ClearVox Go Nexxt omgeving in uw browser te openen.

Voor de verdere installatie en activatie van uw ClearVox Go Nexxt kunt u de algemene gebruiksaanwijzing van ClearVox Nexxt volgen.

Gerelateerde pagina's

There is no content with the specified labels