Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Instellen van Office365 voor koppeling met ClearVox Nexxt

Om Office 365 te kunnen synchroniseren moeten we toegang hebben tot de API van office dit gebeurt door de default poorten 80 en 443.

Daarvoor moet een office API applicatie aangemaakt worden in de Office 365 omgeving. Dit kan alleen gedaan worden door een gemachtigde administrator!

De code API applicatie bestaat uit 3 delen :

Verder heeft Customer Care het Company-ID/Bedrijfs-ID nodig om de licentie actief te kunnen krijgen deze dient via verkoop te zijn aangeschaft.

In deze onderstaande handleiding gaan we stap voor stap de gegevens aanmaken en de benodigde rechten toepassen.

Company ID kopiëren voor de aanvraag van Office 365 koppeling

Ga naar Beheermenu > Bedrijven > Wijzigen op het betreffende bedrijf en dan is het Company ID zichtbaar aan het einde van de URL

http(s)://<ip-of-hostname-clearvox>/accounts/edit/<company-ID>

Deze dient bij de bestelling aan verkoop doorgegeven te worden met de/het HOSTNAME/IP Adres van de betreffende ClearVox Nexxt en/of Hosted omgeving.Het instellen van de Office 365 API applicatieGa naar Azure Active Directory

Ga naar https://portal.azure.com/ en login met je Administrator rechten.

Maak een nieuwe App-registratie aan

Maak een

nieuw

nieuwe App Registration en Endpoint aanSelecteer New Registrations geef de registratie een display naam b.v. ClearVox Nexxt

Kies voor: Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant)


Ga nu terug naar de App registraties of klik op Endpoints 

Er verschijnt nu aan de rechterzijde een overzicht met alle Endpoints inclusief je eigen OAuth 2.0 token endpoint

Kopieer en bewaar de link onder 

https://login.microsoftonline.com/<je-v1-token-endpoint>/oauth2/token


Application (client) ID

Kopieer en bewaar het Application het Application (client) ID

Maak een nieuwe sleutel aan

Klik op New client secret geef het een benaming en een verval datum van maximaal 24 maanden.

LETOP! Er komt nu eenmalig een wachtwoord/value sleutel te staan, bewaar deze wederom goed. Als deze kwijt is kan die niet meer teruggehaald worden. En zul zal je deze weer een nieuwe moeten aan maken.

De juiste machtigingen aanzetten

Ga naar Azure Active Directory > App Registrations > ClearVox Nexxt > API Permissions > volg stap 1, 2 en 3

Zoek naar User.Read.All en Calendars.Read en vink deze aan, wacht nu 30 seconden.

Hierna zouden de users en persoonlijke contacten die nog niet bestaan ingelezen worden in de ClearVox.

Bij Users/Gebruikers zul je indien je op F5 druk de nieuwe gebruikers erbij zien komen.


Mocht er nog niets gebeuren controleer of de Users/Gebruikers in Office 365 daar ook een geldig e-mail adres hebben ingevuld staan onder contact info.


Vergeet niet de machtigingen/Grant admin consent for Default Directory te verlenen door ze aangeklikt te hebben.

Totdat dit gebeurd is zijn de machtigingen niet actief.

De gekopieerde gegevens in de ClearVox Nexxt Instellen

Kopieer de volgende gegeven uit de voorgaande instellingen;

Plak deze nu in de Clearvox Nexxt onder Instellingen > Office 365


Zie de Office 365 settings niet, neem dan contact op met Customer Care het kan zijn dat het verkoop proces nog niet is afgehandeld.Office 365 koppeling voor bestaande gebruikersDe office koppeling maakt gebruikers aan inclusief de contactpersonen. Op het moment dat een persoon al in het systeem staat kan de gebruiker niet aangemaakt worden door de koppeling.

We moeten dan aan gaan geven welke gebruiker bij een office gebruiker hoort. Hiervoor wordt het object-id van office gebruikt.

Voordat dit gedaan kan worden, zorg dat de koppeling al correct is ingesteld.

In dit document is te zien waar het object-id te vinden is. Deze moet per gebruiker geplakt worden als “Extern toepassing ID” te vinden in het profiel van een gebruiker op de ClearVox Nexxt.

Kopieer dit Object-ID en plak dat bij het gebruikersprofiel van de juiste gebruiker als “Extern toepassing ID” in de ClearVox Nexxt.

Office 365 instellingen i.c.m. ClearVox NexxtSynchronizeer gebruikers

Synchroniseert de gebruikers van uw Microsoft Office 365 omgeving naar de ClearVox toe.

Gebruikers met een geldig e-mail adres worden gesynchroniseerd vanuit Azure, indien het email adres al bestaat zal deze worden overgeslagen het z.g.n. Object-ID zal dan in de ClearVox Nexxt geplakt dienen te worden van iedere gebruiker.

Het aanpassen en aanmaken van gebruiker is dan ook niet mee nodig in de ClearVox Nexxt.


Synchronizeer contacten

Synchroniseert contactpersonen van uw Microsoft Office 365 omgeving naar de ClearVox toe.

Alleen privé contacten worden vanuit de Office 365 gesynchroniseerd, vanuit daar kan de gebruiker met de juiste rollen een privé contact publiek zetten.

Zogenaamde groep contacten kunnen we niet synchroniseren. 


Synchronizeer kalenderstatus

Synchroniseert de kalenderstatus uw Microsoft Office 365 omgeving naar uw ClearVox gebruiker status.

Letop, de status die vanuit Outlook in de kalender gekozen wordt zal gezet worden tussen de start en eindtijd daarna zetten we altijd de status Beschikbaar terug.