Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of ContentsWat is een Trunk?

Een (SIP)-Trunk is te vergelijken met een ‘gewone’ telefoonlijn. Het verschil is dat inkomende en uitgaande gesprekken niet via een telefoonlijn lopen, maar via het datanetwerk (internetverbinding). Spraak en data gaan dus over één netwerk, in plaats van over twee gescheiden netwerken. De Trunk provider zorgt ervoor dat uw gesprekken, indien nodig, op het normale telefoonnetwerk terecht komen.

Een trunk toevoegen/wijzigen

Onder beheer > Trunks kunt u door op

Material design icon
Icon
 te klikken een nieuwe trunk toevoegen. Het is uiteraard ook mogelijk een eerder toegevoegde trunk te wijzigen. U kunt kiezen uit één of meerdere voorgedefinieerde providers (sjablonen) of een generieke trunk, ofwel een trunk waar u alle instellingen zelf correct moet invoeren.
Klik op het contextmenu 
Material design icon
Icon
 en kies 'wijzigen' om instellingen van uw trunk aan te passen. 

Opties

Kies de gewenste trunk (provider of generiek) en voer de gevraagde gegevens in. Afhankelijk van de provider kunt u bepaalde instellingen zelf invoeren en/of wijzigen.

GebruikersaamDe gebruikersnaam zoals verstrekt door uw provider.
WachtwoordHet wachtwoord zoals verstrekt door uw provider.
Standaard uitgaand nummer

Het telefoonnummer waarmee uw gebruikers standaard uitbellen

Info
De provider moet het uitbellen met dit nummer wel toestaan!


Notitie

Hier kunt u een willekeurige notitie toevoegen.

DomeinHet domein van uw provider.
Proxy serverDe proxyserver van uw provider.
Nat opties
 • Auto (auto_force_rport,auto_comedia)
  De aanbevolen instelling. Het systeem bepaalt zelf welke NAT-afhandeling conform de configuratie van het systeem optimaal is.
 • Aan (force_rport,comedia)
  Zet in de SIP-communicatie een ‘return port’, oftewel, waar kan het SIP-verkeer antwoord geven en stuur RTP-audio terug door dezelfde poort als waardoor het ontvangen is. 
 • Uit (force_rport)
  Zet in de SIP-communicatie een ‘return port’, oftewel, waar kan het SIP-verkeer antwoord geven.
 • Nee (no)
  NAT staat volledig uit. Het externe IP-adres en lokale subnet instellingen worden niet gebruikt en er wordt geen return port meegestuurd.
StatusHier kunt u de trunk (tijdelijk) deactiveren of juist activeren.
RegistrerenAls u de trunk laat registreren komen gesprekken ook daadwerkelijk binnen op dit systeem. Indien u niet registreert, kunt u in de meeste gevallen wel uitbellen met deze trunk.
Standaard uitgaande trunkIndien actief, worden alle gesprekken, indien niet elders anders gedefinieerd, via deze trunk het netwerk op gestuurd.
BereikbaarheidscontroleIndien actief wordt iedere 60 seconden een SIP-pakketje verzonden naar de provider. Indien hier antwoord op komt, zal de trunk als 'bereikbaar' worden weergegeven in het overzicht.
Video ondersteuningIndien uw trunk-provider video ondersteund en u dit daadwerkelijk wenst te gebruiken, kunt u deze parameter activeren. In elk ander geval activeert u deze niet!

Geavanceerde opties

AuthenticatieVul hier optioneel de door uw provider verstrekte authenticatiegegevens in.
DTMF ModusVraag uw provider of deze gebruik maakt van RFC-2833, Info, Shortinfo of Inband. Kies bij twijfel eerst RFC-2833, dan pas Auto of eventueel een van de andere opties.
Vertrouw Remote Party ID

Vraag uw provider naar de correcte instelling.

Zend Remote Party IDVraag uw provider naar de correcte instelling.


Een trunk verwijderen 

Klik op 

Material design icon
Icon
 en kies 'verwijderen' om de trunk permanent te verwijderen.

Mijn trunk is niet beschikbaar als sjabloon?

In ClearVox bieden wij uitsluitend ondersteuning voor ACM geregistreerde SIP-trunk providers die ons permanent kosteloos een trunk beschikbaar stellen en waarvan wij correcte werking in combinatie met ClearVox succesvol kunnen testen. Wordt uw provider niet ondersteund, neem dan contact op met uw provider en vraag hen een certificatieaanvraag bij ClearVox in te dienen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid de generieke trunk te gebruiken. Hier kunnen wij echter geen support op bieden. Meer informatie over het certificeringsproces vind u < hier
Gerelateerde artikelen

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spaces1
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("lijn","nummer","trunk","trunks","sip","provider") and type = "page" and space = "1"
labelstrunk,trunks,nummer,lijn

Page properties
hiddentrue
idGerelateerde artikelen


Gerelateerde artikelen...