Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
stylesquareGespreksopname starten/stoppen

Door het intoetsen van *3 start u een gespreksopname. (Deze optie kan uitgeschakeld zijn door uw beheerder)
De hoge toon staat voor opname gestart, De lage toon staat voor opname gestopt. 

Flex login

Door het intoetsen van *6 kunt u inloggen op een flex telefoon. 

Material design icon
Iconalert
(warning) Deze optie kan uitgeschakeld zijn door uw beheerder!

Voer uw extensienummer in gevolgd door #. Voer daarna uw persoonlijke pincode in (zie uw profiel) gevolgd door #. Na succesvol inloggen hoort u een enkele toon.

Voor uitloggen toetst u *6. Na succesvol uitloggen hoort u een dubbele toon.

Info
titleAl ingelogd?

Indien u elders al ingelogd bent, wordt u op dat toestel automatisch uitgelogd en op het nieuwe toestel automatisch ingelogd.


Status

U kunt uw status (beschikbaarheid) instellen vanaf een willekeurige telefoon door intoetsen van de volgende toetscombinaties:

*51  -  Wijzig uw status naar "beschikbaar".

*52  -  Wijzig uw status naar "afwezig".

*53  -  Wijzig uw status naar "bezig".

*54  -  Wijzig uw status naar "niet storen".

Voicemail menu

Door het intoetsen van *7 gevolgd door uw pincode logt u in op uw persoonlijke voicemail box en kunt u uw nieuwe berichten beluisteren.

Direct beantwoorden

Met het intoetsen van *8 gevolgd door het intern nummer van de gebruiker, gevolgd door de beltoets of opnemen van de hoorn, beantwoord u een inkomende oproep op de telefoon van de betreffende gebruiker. Zie ook Instellingen#Telefooninstellingen.1

Inloggen wachtrij

Door het intoetsen van *9 gevolgd door het extensienummer van de wachtrij, gevolgd door de beltoets of opnemen van de hoorn, kunt u zich als "dynamische medewerker" aan- of afmelden op de betreffende wachtrij.
Na inloggen hoort u een enkele toon, na uitloggen een dubbele toon.