Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
stylesquare

 Wat is een tijdprofiel?

Een tijdprofiel kunt u o.a. gebruiken om in een routering een bepaalde actie of acties afhankelijk te maken van een reeks ingestelde dagen/tijden. U heeft tevens de mogelijkheid een ingesteld tijdprofiel te delen met gebruikers. Zo kunt u bijvoorbeeld centraal openingstijden van een bepaalde afdeling instellen middels een tijdprofiel en dit profiel vervolgens delen met gebruikers. Zo kunt u centraal de openingstijden van een afdeling wijzigen en zijn uw gebruikers ook op die tijden bereikbaar.

Tijdprofiel toevoegen

Om een tijdprofiel toe te voegen klikt u rechts bovenaan de pagina op de

Material design icon
Icon
 en voer een naam en eventueel een omschrijving in voor dit tijdprofiel. Voer tevens per item in dit profiel een naam in. Voer vervolgens een start en eindtijd in en kies de dagen, data, maanden en jaren waarop het item van toepassing is. Indien u 'Delen met gebruikers' aanschakelt kunnen gebruikers dit profiel ook in hun routering gebruiken maar niet wijzigen.

Tijdprofiel verwijderen 

Klik op het contextmenu

Material design icon
Icon
en kies 'verwijderen' om het tijdprofiel inclusief alle onderliggende items te verwijderen.

Tijdprofiel wijzigen

Indien u in het contextmenu

Material design icon
Icon
'wijzigen' kiest, kunt u het tijdprofiel wijzigen.

Door rechts bovenaan in ieder item op het kruisje te drukken, kunt u afzonderlijke items verwijderen.

Klik na de wijzigingen op het groene 'opslaan' knopje rechts bovenaan de pagina om uw wijzigingen op te slaan.
 

 

Info
titleVerwijderen

Als u een tijdprofiel verwijderd, wijzigt u daarmee ook alle routefunctionaliteit die van dit tijdprofiel gebruik maakt!

Gerelateerde artikelen

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spaces1
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("label2","label1") and type = "page" and space = "1"
labelslabel1 label2

Page properties
hiddentrue
idGerelateerde artikelen
Gerelateerde artikelen