Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents


Wat is het dashboard?

Het ClearVox Nexxt dashboard is de startpagina van iedere ClearVox gebruiker waar de gebruiker in één blik beschikking heeft over bijvoorbeeld zijn menu, chatomgeving, contactpersonen, voicemail, gespreksopnames en oproepen. Hiervoor kan de gebruiker optioneel zogenaamde 'Widgets' toevoegen aan zijn dashboard. 

Menu

U kunt het menu openen door op 

Material design icon
Icon
 te kikken. Indien u het menu geopend wilt laten, klik dan op het slotje bovenaan in de menubalk.

Profiel

Klik in de menubalk op het contextmenu

Material design icon
Icon
rechts naast uw gebruikersnaam.

Status

Kies 'status' om uw status te wijzigen. Er zijn 4 beschikbare status instellingen van de in totaal 6 status varianten. U kunt kiezen uit 'Beschikbaar', 'Afwezig', 'Bezig', 'Niet storen' en 'Werkt ergens anders'. De 6e status is 'In gesprek', een status die u niet kunt instellen. Direct daaronder kunt u een statustekst invullen. Middels deze statustekst kunt u optioneel kort en krachtig toelichten waarom u de betreffende status gekozen heeft. U kiest bijvoorbeeld 'Afwezig' met statustekst 'Meeting met Janssen BV'.

Wijzigen

Klik op 'Profiel' om uw profielinstellingen te wijzigen. U kunt hier uw persoonlijke gegevens, wachtwoord en taal wijzigen. Tevens kunt u hier een profielfoto (pasfoto) uploaden en op maat maken.

Wij adviseren u uw profiel zo volledig mogelijk in te vullen. Dit vergroot het sociale aspect van de ClearVox Nexxt gebruikersomgeving. 

CONTACTPERSOON

Onder het tabblad 'CONTACTPERSOON' kunt u de gegevens inzien die op uw eigen digitale visitekaartje worden weergegeven. Als u deze gegevens wilt aanpassen, klikt u in de blauwe balk geheel rechts bovenaan op het contextmenu

Material design icon
Icon
en kiest u 'Contactpersoon aanpassen'. U verlaat hiermee de huidige pagina. Meer over contactpersonen leest u hier.

API

Onder het tabblad 'API' treft u uw eigen API taken en QR-code aan. Deze QR code wordt onder andere gebruikt voor de automatisch instellen van de ClearVox Nexxt Smartphone App, maar kan toekomstig worden gebruikt om andere applicaties van derden aan ClearVox Nexxt te koppelen.

Instellingen

Klik in de menubalk op het contextmenu

Material design icon
Icon
 rechts naast uw gebruikersnaam en kies 'Instellingen.

Gebruikersinstellingen

Hier kunt u instellen of de menubalk standaard opengevouwen blijft óf na verlaten terug schuift in de rechterzijkant van uw scherm.

Opnameinstellingen

Indien u 'Standaard telefoongesprekken opnemen' op 'Aan' heeft staan worden al uw telefoongesprekken opgenomen. Kiest u 'Erven, wordt altijd de door een beheerder gebruikte instelling geactiveerd.
Als u 'Kan *3 gebruiken om een gespreksopname te starten/stoppen?' op 'Aan' zet kunt een gespreksopname door *3 tijdelijk of geheel stoppen. Kiest u 'Erven, wordt altijd de door een beheerder gebruikte instelling geactiveerd.
Het is tevens mogelijk beide opties geheel uit te schakelen. 

Telefooninstellingen

Met de optie 'Kan 'Direct beantwoorden' gebruiken?' kunt u 'Direct beantwoorden' (Directed call pick-up) aan- of uitzetten. Tevens heeft u de mogelijkheid 'Erven' te kiezen, waarmee u de door de beheerder doorgevoerde instelling overneemt.

Telefoonbediening instellingen

Met deze instellingen bepaalt u welke telefoon gebruikt dient te worden voor telefoonbediening en of de Click2dial acties automatisch beantwoord dienen te worden (voor Mitel 6xxxi en andere merken die Alert-Info Header "info=alert-autoanswer" ondersteunen). Als u "automatisch beantwoorden" inschakelt zal uw toestel afhankelijk van de toestelinstelling in handsfree of headset stand schakelen als u in de ClearVox Nexxt webinterface een telefoonnummer aanklikt. 

Uitloggen

Klik in de menubalk op het contextmenu

Material design icon
Icon
 rechts naast uw gebruikersnaam en kies 'Uitloggen'.

Widgets

Middels de 

Material design icon
Icon
 toets rechts bovenaan uw dashboard kunt u zogenaamde widgets toevoegen. Iedere widget kunt u na toevoegen instellen of verwijderen via het contextmenu rechts bovenaan de widget zelf. Met "Ga naar component" gaat u naar de volwaardige pagina van het betreffende component. Enkele widgets beschikken ook over een grotere variant.

Momenteel bieden wij de volgende widgets:

Mijn gesprekken

Een compacte weergave van al uw recentste gesprekken.

Contactpersonen

Hier kunt u contactpersonen met een specifiek label weergeven.

Wachtrij

Een overzicht van de medewerkers die ingelogd zijn in een specifieke wachtrij. U kunt hier tevens zien of de medewerker beschikbaar is, hoeveel oproepen deze beantwoordt heeft en wat zijn gemiddelde gesprekstijd is. Tevens kunt u vanuit het contextmenu het wallboard van de betreffende wachtrij openen.

Gespreksopname

Hier uw meest recente gespreksopnames.

Routerschakelingen

Middels deze widgets kunt u één of meerdere routeschakelingen omschakelen. Klik op het vakje of het vinkje vóór de naam van de schakeling om deze om te schakelen.

Videostream

Hier kunt u de videostream van een IP deurintercom of IP-camera weergeven. Voorwaarde is dat de betreffende camera JPEG of MJEG ondersteunt. (meer info Deurintercoms)

Voicemail

Hier kunt u de meest recente voicemailberichten beluisteren.

Analytics widget.

De analytics widget is beschikbaar voor alle gebruikers die hun eigen gesprekshistorie mogen zien. In de widget instellingen kun je aangeven wat je wilt dat de widget laat zien.

Het is natuurlijk mogelijk om de widget meerdere keren op je dashboard te plaatsen. De widget is bedoeld om live gegevens weer te geven en update binnen 1 minuut nadat een gesprek is afgerond de statistiek die hij weergeeft.

Chat


Info

Lorem ipsum dolor sit amet


Gerelateerde artikelen

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spaces1
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("label2","label1") and type = "page" and space = "1"
labelslabel1 label2

Page properties
hiddentrue
idGerelateerde artikelen


Gerelateerde artikelen