Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Open je instellingen > Geavanceerde instellingen > STUN  op AAN (default uit)*

*Default staat deze optie uit en alleen non-symmetric NAT routers kunnen met STUN overweg.


...