Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Maxwell 2, 3 en Basic: Doorverbinden / Transfer

From software 2.16.6 or higher, we have implemented Blind transfer.


Aangekondigd doorverbinden / Attendant transfer


 


 • Actieve gesprek
 • Druk   om het gesprek in de wacht te zetten.


 • Voer het nummer in
 • Om een gesprek te starten:
  • Wacht op de time-out (5 sec.)
  • Druk op de OK (middelste knop)
  • Druk op de rechter softkey “Via account > Kiezen

 • Wacht tot de andere zijde beantwoord.
 • Verbind door naar:
  • Ophangen
  • Druk op "Doorverbinden"


Met "Beëindigen" wordt het actieve gesprek verbroken en keer

je terug naar het wachtende gesprek

Druk  omte wisselen tussen de gesprekken.

On aangekondigd doorverbinden / Un-Attendant transfer
 • Actieve gesprek
 • Druk  om het gesprek in de wacht te zetten.
 • Enter number
 • Om een gesprek te starten:
  • Wacht op de time-out (5 sec.)
  • Druk op de OK (middelste knop)
  • Druk op de rechter softkey “Via account / Kiezen
 • Om door te verbinden:
  • Leg de hoorn neer
  • Druk "Doorverbinden"
Blind doorverbinen / Blind transfer
 • Actieve gesprek
 • Druk "Blind Doorverbindenom het gesprek in de wacht te zetten.
 • Voer het nummer in
 • Om een gesprek te starten:
  • Wacht op de time-out (5 sec.)
  • Druk op de OK (middelste knop)
  • Druk op de rechter softkey “Via account / Kiezen
 • Het gesprek is nu doorverbonden

Druk op de om te wisselen tussen de gesprekken.

 • No labels