Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 31 Next »Wat is een Trunk?

Een (SIP) Trunk is te vergelijken met een ‘gewone’ telefoonlijn. Het verschil is dat inkomende en uitgaande gesprekken niet via een telefoonlijn lopen, maar via het datanetwerk (internetverbinding). Spraak en data gaan dus over één netwerk, in plaats van over twee gescheiden netwerken. De Trunk provider zorgt ervoor dat uw gesprekken, indien nodig, op het normale telefoonnetwerk terecht komen.

Een trunk toevoegen/wijzigen

Onder beheer > Trunks kunt u door op  te klikken een nieuwe trunk toevoegen. Het is uiteraard ook mogelijk een eerder toegevoegde trunk te wijzigen. U kunt kiezen uit één of meerdere voorgedefinieerde providers (sjablonen) of een generieke trunk, ofwel een trunk waar u alle instellingen zelf correct moet invoeren.
Klik op het contextmenu   en kies 'wijzigen' om instellingen van uw trunk aan te passen. 

Opties

Kies de gewenste trunk (provider of generiek) en voer de gevraagde gegevens in. Afhankelijk van de provider kunt u bepaalde instellingen zelf invoeren en/of wijzigen.

GebruikersaamDe gebruikersnaam zoals verstrekt door uw provider.
WachtwoordHet wachtwoord zoals verstrekt door uw provider.
Standaard uitgaand nummer

Het telefoonnummer waarmee uw gebruikers standaard uitbellen

De provider moet het uitbellen met dit nummer wel toestaan!
Notitie

Hier kunt u een willekeurige notitie toevoegen.

DomeinHet domein van uw provider.
Proxy serverDe proxyserver van uw provider.
Nat opties
 • Geen
  Er wordt geen enkele NAT helper gebruikt
 • Forceer externe poort
  Stuur ook antwoorden naar het bron IP-adres zelfs als de remote port (rport) parameter niet beschikbaar is.
 • Connection-Oriented Media
  Stuur media naar het IP-adres en poort van waar het is ontvangen, geheel onafhankelijk van de SDP indicatie.
 • Externe poort automatisch forceren
  Indien NAT gedetecteerd wordt, antwoorden automatisch naar het bron IP-adres en poort sturen, alsof rport beschikbaar is.
 • Auto comedia
  Indien NAT gedetecteerd wordt, media automatisch naar de poort sturen waarop het werd ontvangen, geheel onafhankelijk van de SDP indicatie.
StatusHier kunt u de trunk (tijdelijk) deactiveren of juist activeren.
RegistrerenAls u de trunk laat registreren komen gesprekken ook daadwerkelijk binnen op dit systeem. Indien u niet registreert, kunt u in de meeste gevallen wel uitbellen met deze trunk.
Standaard uitgaande trunkIndien actief, worden alle gesprekken, indien niet elders anders gedefinieerd, via deze trunk het netwerk op gestuurd.
BereikbaarheidscontroleIndien actief wordt iedere 60 seconden een SIP pakketje verzonden naar de provider. Indien hier antwoord op komt, zal de trunk als 'bereikbaar' worden weergegeven in het overzicht.
Video ondersteuningIndien uw provider video ondersteund en u dit daadwerkelijk wenst te gebruiken, kunt u deze parameter activeren. In elk ander geval activeert u deze niet!

Geavanceerde opties

AuthenticatieVul hier optioneel de door uw provider verstrekte authenticatiegegevens in.
DTMF ModusVraag uw provider of deze gebruik maakt van RFC-2833, Info, Shortinfo of Inband. Kies bij twijfel eerst RFC-2833, dan pas Auto of eventueel een van de andere opties.
Direct Media

Ook wel Reinvite genoemd. In dit geval loopt de RTP (audio) stream niet via het systeem maar direct van client naar provider of andersom. Activeer dit uitsluitend indien hiervoor een technische noodzaak is.

Vertrouw Remote Party ID

Vraag uw provider naar de correcte instelling.

Zend Remote Party IDVraag uw provider naar de correcte instelling.

Een trunk verwijderen 

Klik op   en kies 'verwijderen' om de trunk permanent te verwijderen.

Mijn trunk is niet beschikbaar als sjabloon?

In ClearVox bieden wij uitsluitend ondersteuning voor ACM geregistreerde SIP trunk providers die ons permanent kosteloos een trunk beschikbaar stellen en waarvan wij correcte werking in combinatie met ClearVox succesvol kunnen testen. Wordt uw provider niet ondersteund, neem dan contact op met uw provider en vraag hen een certificatieaanvraag bij ClearVox in te dienen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid de generieke trunk te gebruiken. Hier kunnen wij echter geen support op bieden. Meer informatie over het certificeringsproces vind u < hier
Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

 • No labels