Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Instellen van Office365 voor koppeling met ClearVox Nexxt

Om office te kunnen synchroniseren moeten we toegang hebben tot de API van office.

Daarvoor moet een office API applicatie aangemaakt worden in de office 365 omgeving. Dit kan alleen gedaan worden door een gemachtigde administrator!

De code API applicatie bestaat uit 3 delen:

  • Toepassings-id
  • API Sleutel
  • OAUTH 2.0 endpoint

In deze handleiding gaan we stap voor stap de gegevens aanmaken en de benodigde rechten toepassen.

Ga naar Azure Active Directory

Maak een nieuwe App-registratie aan

Aanmeldings-URL moet een correcte url zijn. Deze url is puur ter indicatie en heeft geen verdere invloed op de werking

Dit is het toepassings-id bewaar deze goed. Dit moet aangeleverd worden aan ClearVox.

Het instellen van de applicatie

Maak een nieuwe sleutel aan

Er komt eenmalig een wachtwoord sleutel te staan, bewaar deze wederom goed. Als deze kwijt is kan die niet meer teruggehaald worden.

De juiste machtigingen aanzetten


Deze rollen zijn te vinden onder toepassingsmachtigingen.

Vergeet niet de machtigingen te verlenen na ze aangeklikt te hebben. Totdat dit gebeurd is zijn de machtigingen niet actief.

Tot slot gaan we naar de eindpunten om het juiste eindpunt te kopiëren

Kopieer het OAUTH 2.0 TOKEN-EINDPUNT en lever deze samen met het toepassings-id en de sleutel aan bij ClearVox.

Office 365 koppeling voor bestaande gebruikers

De office koppeling maakt gebruikers aan inclusief de  contactpersonen. Op het moment dat een persoon al in het systeem staat kan de gebruiker niet aangemaakt worden door de koppeling. We moeten dan aan gaan geven welke gebruiker bij een office gebruiker hoort. Hiervoor wordt het object-id van office gebruikt.

Voordat dit gedaan kan worden, zorg dat de koppeling al correct is ingesteld.

In dit document is te zien waar het object-id te vinden is. Deze moet per gebruiker geplakt worden als “Extern toepassing ID” te vinden in het profiel van een gebruiker op de ClearVox Nexxt.

Kopieer dit Object-id en plak dat bij het gebruikersprofiel van de juiste gebruiker als “Extern toepassing ID”
  • No labels