Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Welke gegevens zijn beschikbaar?

Op deze pagina kunt u de gespreksgegevens en eventuele opnames van alle binnen deze account gevoerde interne of externe gesprekken terugvinden.

Tabblad 'ALLES'

Een volledig overzicht van alle gemiste, interne, inkomende en uitgaande gesprekken en oproepen.

Tabblad 'INTERN'

U kunt hier alle intern gevoerde gesprekken en oproepen terugvinden.

Tabblad 'INKOMEND'

Hier een overzicht van alle inkomende oproepen en gesprekken.

Tabblad 'UITGAAND

Hier een overzicht van alle uitgaande oproepen en gesprekken.

Detailsgegevens

 

Gespreksverloop

 

 


 

Gerelateerde artikelen

There is no content with the specified labels

  • No labels