Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Instellen van Office365 voor koppeling met ClearVox Nexxt

Om office te kunnen synchroniseren moeten we toegang hebben tot de API van office.

Daarvoor moet een office API applicatie aangemaakt worden in de office 365 omgeving. Dit kan alleen gedaan worden door een gemachtigde administrator!

De code API applicatie bestaat uit 3 delen :

  • Toepassings-id
  • API Sleutel
  • OAUTH 2.0 endpoint

Verder heeft Customer Care het Company-ID/Bedrijfs-ID nodig om de licentie actief te kunnen krijgen (Ga naar Beheermenu > Bedrijven > Wijzigen op het betreffende bedrijf en dan het Company ID doorgeven http(s)://<ip-of-hostname-clearvox>/accounts/edit/<company-ID>

In deze onderstaande handleiding gaan we stap voor stap de gegevens aanmaken en de benodigde rechten toepassen.

Ga naar Azure Active Directory


Maak een nieuwe App-registratie aanSelecteer New Registrations geef de registratie een display naam b.v. ClearVox Nexxt

Kies voor: Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant)

Bovenin de App registraties klik op Endpoints 

Er verschijn nu aan de rechterzijde een overzicht met alle Endpoints

Kopieer de link onder 

https://login.microsoftonline.com/<je-v1-token-endpoint>/oauth2/token


Het instellen van de applicatie

Maak een nieuwe sleutel aan

Er komt eenmalig een wachtwoord sleutel te staan, bewaar deze wederom goed. Als deze kwijt is kan die niet meer teruggehaald worden.

De juiste machtigingen aanzetten

Deze rollen zijn te vinden onder toepassingsmachtigingen.

Vergeet niet de machtigingen te verlenen na ze aangeklikt te hebben. Totdat dit gebeurd is zijn de machtigingen niet actief.

Tot slot gaan we naar de eindpunten om het juiste eindpunt te kopiëren

Kopieer het OAUTH 2.0 TOKEN-EINDPUNT en lever deze samen met het toepassings-id en de sleutel aan bij ClearVox.

Office 365 koppeling voor bestaande gebruikers

De office koppeling maakt gebruikers aan inclusief de  contactpersonen. Op het moment dat een persoon al in het systeem staat kan de gebruiker niet aangemaakt worden door de koppeling. We moeten dan aan gaan geven welke gebruiker bij een office gebruiker hoort. Hiervoor wordt het object-id van office gebruikt.

Voordat dit gedaan kan worden, zorg dat de koppeling al correct is ingesteld.

In dit document is te zien waar het object-id te vinden is. Deze moet per gebruiker geplakt worden als “Extern toepassing ID” te vinden in het profiel van een gebruiker op de ClearVox Nexxt.

Kopieer dit Object-id en plak dat bij het gebruikersprofiel van de juiste gebruiker als “Extern toepassing ID” in de ClearVox Nexxt
  • No labels