Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Instellen van Office365 voor koppeling met ClearVox Nexxt

Om Office 365 te kunnen synchroniseren moeten we toegang hebben tot de API van office dit gebeurd door de default poorten 80 en 443.

Daarvoor moet een office API applicatie aangemaakt worden in de Office 365 omgeving. Dit kan alleen gedaan worden door een gemachtigde administrator!

De code API applicatie bestaat uit 3 delen :

Verder heeft Customer Care het Company-ID/Bedrijfs-ID nodig om de licentie actief te kunnen krijgen deze dient via verkoop te zijn aangeschaft.

In deze onderstaande handleiding gaan we stap voor stap de gegevens aanmaken en de benodigde rechten toepassen.

Company ID kopiëren voor de aanvraag van Office 365 koppeling

Ga naar Beheermenu > Bedrijven > Wijzigen op het betreffende bedrijf en dan is het Company ID zichtbaar aan het einde van de URL

http(s)://<ip-of-hostname-clearvox>/accounts/edit/<company-ID>

Deze dient bij de bestelling aan verkoop doorgegeven te worden met de/het HOSTNAME/IP Adres van de betreffende ClearVox Nexxt en/of Hosted omgeving.

Het instellen van de Office 365 API applicatieGa naar Azure Active Directory

Ga naar https://portal.azure.com/ en login met je Administrator rechten.

Maak een nieuwe App-registratie aan


Selecteer New Registrations geef de registratie een display naam b.v. ClearVox Nexxt

Kies voor: Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant)

Maak een nieuw Endpoint aan


Bovenin de App registraties klik op Endpoints 

Er verschijn nu aan de rechterzijde een overzicht met alle Endpoints

Kopieer en bewaar de link onder 

https://login.microsoftonline.com/<je-v1-token-endpoint>/oauth2/token


Application (client) ID

Kopieer en bewaar het Application (client) ID

Maak een nieuwe sleutel aan

Klik op New client secret geef het een benaming en een verval datum van maximaal 24 maanden.

LETOP! Er komt nu eenmalig een wachtwoord/value sleutel te staan, bewaar deze wederom goed. Als deze kwijt is kan die niet meer teruggehaald worden. En zul je weer een nieuwe moeten aan maken.

De juiste machtigingen aanzetten

Ga naar Azure Active Directory > App Registrations > ClearVox Nexxt > API Permissions > volg stap 1, 2 en 3

Zoek naar User.Read.All en Calendars.Read en vink deze aan, wacht nu 30 seconden.

Hierna zouden de users die nog niet bestaan (met een geldig email adres) ingelezen worden in de ClearVox.

Bij Users/Gebruikers zul je indien je op F5 druk de nieuwe gebruikers erbij zien komen.

Vergeet niet de machtigingen/Grant admin consent for Default Directory te verlenen door ze aangeklikt te hebben.

Totdat dit gebeurd is zijn de machtigingen niet actief.

De gekopieerde gegevens in de ClearVox Nexxt Instellen

Kopieer de volgende gegeven uit de voorgaande instellingen;

Plak deze nu in de Clearvox Nexxt onder Instellingen > Office 365


Zie de Office 365 settings niet:

Office 365 koppeling voor bestaande gebruikers

De office koppeling maakt gebruikers aan inclusief de  contactpersonen. Op het moment dat een persoon al in het systeem staat kan de gebruiker niet aangemaakt worden door de koppeling. We moeten dan aan gaan geven welke gebruiker bij een office gebruiker hoort. Hiervoor wordt het object-id van office gebruikt.

Voordat dit gedaan kan worden, zorg dat de koppeling al correct is ingesteld.

In dit document is te zien waar het object-id te vinden is. Deze moet per gebruiker geplakt worden als “Extern toepassing ID” te vinden in het profiel van een gebruiker op de ClearVox Nexxt.

Kopieer dit Object-id en plak dat bij het gebruikersprofiel van de juiste gebruiker als “Extern toepassing ID” in de ClearVox Nexxt
  • No labels