Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 60 Next »

 Aan dit deel van de documentatie wordt nog gewerkt...

 


 

Gebruikersrouteringen

Inkomend

De volgende commando's zijn beschikbaar in de inkomende routeringen van gebruikers:

Basis commando's
Omschrijving
Overgangstoon

Laat een overgangstoon horen.

Opties:

 • Wacht tot onderbreking ja/nee.
 • Indien nee, kies dan de tijd in seconden dat de overgangstoon hoorbaar moet zijn.
Beëindigen

Het gesprek/de oproep beëindigen.

Wachten

Wacht ... seconden tot het uitvoeren van het volgende commando.

Bel commando's
Omschrijving
Bel telefoons en of nummers

Dit commando belt telefoons en/of telefoonnummers.

Opties:

 • Kies type telefoon/nummer en voer nummer in of kies telefoon.
 • Behoud clip? (nummerweergave van de oorspronkelijke beller doorsturen?) Ondersteuning SIP provider vereist!
 • Tijd in minuten/seconden dat de nummers en/of telefoons worden aangekozen.
Bel specifieke telefoon

Dit commando belt specifieke telefoon(s).

Opties:

 • Kies telefoon(s).
 • Tijd in minuten/seconden dat de telefoon(s) worden aangekozen.
Bel eigen telefoon

Belt één of meerdere van uw eigen telefoons.

Opties:

 • Kies een van uw telefoons of Flex (een telefoon waarop u in kunt loggen) Indien u 'Flex' kiest, wordt steeds het toestel aangekozen waarop u ingelogd bent.
 • Tijd in minuten/seconden dat de telefoon(s) worden aangekozen.
Bel al uw eigen telefoons

Belt al uw eigen telefoons (ook een eventuele ingelogde flex telefoon).

Opties:

 • Tijd in minuten/seconden dat de telefoon(s) worden aangekozen.
Bel een telefoonnummer

Dit commando levert het gesprek af op een telefoonnummer. Het systeem heeft na beantwoorden geen invloed meer op het gesprek.

Opties:

 • Voer telefoonnummer(s) in.
 • Tijd in minuten/seconden dat de nummers en/of telefoons worden aangekozen.
 • Behoud clip? (nummerweergave van de oorspronkelijke beller doorsturen?) Ondersteuning SIP provider vereist!
Doorverbinden

Verbindt het gesprek door naar de gespreksroutering van gebruiker(s). Zodra een gebruiker het gesprek beantwoord, heeft de router geen invloed meer op het gesprek.

Opties:

 • Kies gebruiker(s).
 • Selecteer het telefoonnummer van de gebruiker.
Naam/nummerinformatie commando's
Omschrijving
Voeg toe aan Caller ID

De mogelijkheid om aan de naamweergave (Caller ID name) een stukje tekst toe te voegen.
Opties:

 • Voer een (zeer korte) tekst of afkorting in.
 • Selecteer begin of einde om de tekst aan het begin of het einde van de naamweergave toe te voegen.
Voorwaardelijke commando's
Omschrijving
 

Conditionele commando's

Indien u een conditioneel commando toevoegt wordt er een nieuw 'blok' toegevoegd, waarin u verdere commando's kunt toevoegen. Dit blok werkt in feite als een op zich staande 'mini-routering' die afhankelijk is van de gekozen conditie. Het inspringen van de blokken wordt aangeduid met een vetgedrukte blauwe lijn aan de zijkant van het blok. Als u conditionele commando's aan conditionele commando's toevoegt, kunt u door middel van de blauwe lijnen zien hoe deze op elkaar inspringen.

Indien van contactpersoon

Een actie uitvoeren als de oproep afkomstig is van één of meerdere contactpersonen.

Opties:

 • Selecteer één of meerdere contactpersonen.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet van contactpersoon).
Indien van nummer

Een actie uitvoeren als de oproep afkomstig is van één of meerdere telefoonnummers.

Opties:

 • Voer één of meerdere telefoonnummers in.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet van nummer).
Indien tijdprofiel

Een actie uitvoeren als de huidige tijd overeenkomt met de tijd uit het geselecteerde tijdprofiel.

Opties:

 • Selecteer het gewenste tijdprofiel.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet overeenkomt met tijdprofiel).
Indien naar nummer

Een actie uitvoeren als de oproep naar één of meerdere telefoonnummers gaat.

Opties:

 • Voer één of meerdere telefoonnummers in.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet naar nummer).
Indien status

Een actie uitvoeren als uw status overeenkomt met de geselecteerde status(sen).

Opties:

 • Selecteer de gewenste status(sen).
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet status ...)

Indien in gesprek

Een actie uitvoeren als uw telefoon in gesprek is (én eventueel als deze overgaat).

Opties:

 • Ook als mijn telefoon overgaat (geeft ook in gesprek als uw telefoon al overging op het moment dat de tweede oproep binnen kwam).
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (niet in gesprek).
Indien datum/tijd

Een actie uitvoeren als de datum/tijd overeenkomt met hetgeen u ingesteld hebt.

Opties:

 • Kies tijd, dagen, data, maanden
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet op datum tijd).

Authenticeer

Indien de beller de correctie pincode invoert een actie uitvoeren.

Opties:

 • Voer pincode(s) in 
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien pincode(s) niet correct).
Indien van extern/intern

Indien de oproep afkomstig is van een extern nummer.

Opties:

 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien de oproep niet afkomstig is van een extern nummer).
Indien van land

Indien de oproep afkomstig is van een bepaald land of landen.

Opties:

 • Selecteer land(en)
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien de oproep niet afkomstig is van een land/landen).
'Ga naar' commando's
Omschrijving
Ga naar wachtrij

Stuurt de oproep door naar een wachtrij.

Opties:

 • Selecteer een wachtrij.
 • Forceer overgangstoon (in plaats van wachtmuziek).
 • Start overgangstoon (beller) zodra een medewerker beschikbaar komt.
 • Plaats een beller ook in de wachtrij als er geen medewerkers ingelogd zijn.
 • Plaats beller vooraan in de wachtrij (te gebruiken om via een bepaalde route bellers vooraan in de wachtrij te plaatsen).
Ga naar tab

De mogelijkheid om in de router naar een tabblad in deze of een andere router te "springen".

Opties:

 • Selecteer de gewenste routering
 • Selecteer het gewenste tabblad
Stuur naar voicemail box

Lever de oproep af in een voicemail box.

Opties:

 • Selecteer een voicemail box
 • Voicemail groet afspelen (of niet).
Afspeel commando's
Omschrijving
Tekst naar spraakDe mogelijkheid om een ingevoerde tekst in de gekozen taal uit te spreken (auditief).
 

Opties:

 • Voer de gewenste tekst in (in sommige gevallen kan het nodig zijn bepaalde woorden fonetisch in te voeren).
 • Kies de gewenste taal
 • Kies de gewenste snelheid waarmee de tekst wordt uitgesproken.
 • Test eventueel op telefoon of uw PC luidsprekers
 • Kies of de tekst onderbroken kan worden door een toetskeuze in uw routering.
Taal commando's
Omschrijving
Gesprekskanaal taal

Kies in welke taal (systeem)geluidsfragmenten vanaf dit punt uitgesproken dienen te worden.

Opties:

 • Kies taal (momenteel uitsluitend Engels en Nederlands beschikbaar).

Uitgaand

De volgende commando's zijn beschikbaar in de uitgaande routeringen van gebruikers:

Basis commando's
Omschrijving
Beëindigen

Het gesprek beëindigen.

Wachten

Wacht ... seconden tot het uitvoeren van het volgende commando.

Anoniem uitbellenGeeft het uitgaande gesprek de naam/nummerweergave 'Anoniem'
Verwijder van het begin van het nummer

Verwijderd een gedeelte van het begin van een nummer.

Opties:

 • Voer het gedeelte in dat u wenst te verwijderen.
Voorwaardelijke commando's
Omschrijving
 

Conditionele commando's

Indien u een conditioneel commando toevoegt wordt er een nieuw 'blok' toegevoegd, waarin u verdere commando's kunt toevoegen. Dit blok werkt in feite als een op zich staande 'mini-routering' die afhankelijk is van de gekozen conditie. Het inspringen van de blokken wordt aangeduid met een vetgedrukte blauwe lijn aan de zijkant van het blok. Als u conditionele commando's aan conditionele commando's toevoegt, kunt u door middel van de blauwe lijnen zien hoe deze op elkaar inspringen.

Wacht op invoer

Wacht op een keuze van de beller (keuzemenu).

Opties:

 • Keuzemogelijkheden invoeren (1,2, 3 etc.)
 • Gebruik ongeldig blok om een actie uit te voeren indien iemand een ongeldige keuze maakt.
 • Gebruik 'tijdslimiet' blok? om een actie uit te voeren indien iemand niet binnen een bepaalde tijd een keuze maakt. Tijd: 1 t/m 15 seconden.

Indien naar contactpersoon

Een actie uitvoeren als de oproep naar één of meerdere contactpersonen gaat.

Opties:

 • Selecteer één of meerdere contactpersonen.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet naar contactpersoon).
Indien naar nummer

Een actie uitvoeren als de oproep naar één of meerdere telefoonnummers gaat.

Opties:

 • Voer één of meerdere telefoonnummers in.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet naar nummer).
Indien tijdprofiel

Een actie uitvoeren als de huidige tijd overeenkomt met de tijd uit het geselecteerde tijdprofiel.

Opties:

 • Selecteer het gewenste tijdprofiel.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet overeenkomt met tijdprofiel).
Indien vanaf telefoon

Een actie uitvoeren als de oproep vanaf een specifiek telefoontoestel gevoerd wordt.

Opties:

 • Selecteer één of meerdere telefoons.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet vanaf telefon).
Indien status

Een actie uitvoeren als uw status overeenkomt met de geselecteerde status(sen).

Opties:

 • Selecteer de gewenste status(sen).
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet status ...)
Indien datum/tijd

Een actie uitvoeren als de datum/tijd overeenkomt met hetgeen u ingesteld heeft.

Opties:

 • Kies tijd, dagen, data, maanden
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet op datum tijd).
Indien naar extern/intern

Indien de oproep naar een extern nummer gaat.

Opties:

 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien de oproep naar een intern nummer gaat).
Indien het nummer begint met

Indien het nummer dat u oproept begint met...

Opties:

 • Voer het deel/de delen van het het begin van het telefoonnummer in, waarop gecontroleerd moet worden.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien het nummer niet begint met).
Indien het nummer eindigt op

Indien het nummer dat u oproept eindigt op...

Opties:

 • Voer het deel/de delen van het het eind van het telefoonnummer in, waarop gecontroleerd moet worden.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien het nummer niet begint met).
Indien naar land

Indien de oproep afkomstig is van een bepaald land of landen.

Opties:

 • Selecteer land(en)
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien de oproep niet afkomstig is van een land/landen).
'Ga naar' commando's
Omschrijving
Ga naar tabblad

De mogelijkheid om in de router naar een tabblad in deze of een andere router te "springen".

Opties:

 • Selecteer de gewenste router
 • Selecteer het gewenste tabblad
Afspeel commando's
Omschrijving
Tekst naar spraakDe mogelijkheid om een ingevoerde tekst in de gekozen taal uit te spreken (auditief).
 

Opties:

 • Voer de gewenste tekst in (in sommige gevallen kan het nodig zijn bepaalde woorden fonetisch in te voeren).
 • Kies de gewenste taal
 • Kies de gewenste snelheid waarmee de tekst wordt uitgesproken.
 • Test eventueel op telefoon of uw PC luidsprekers
 • Kies of de tekst onderbroken kan worden door een toetskeuze in uw routering.
Naam/nummerinformatie commando's
Omschrijving
Naamweergave displaynaamStel de naamweergave van uw uitgaande oproep in op uw displaynaam (zie profiel)
Nummerweergave

Stel de nummerweergave van uw uitgaande interne oproep in op nummer...

Opties:

 • Kies het gewenste interne nummer
Externe nummerweergave

Stel de nummerweergave van uw uitgaande externe oproep in op nummer...

Opties:

 • Kies het gewenste externe nummer
Voeg toe aan Caller ID

De mogelijkheid om aan de naamweergave (Caller ID name) een stukje tekst toe te voegen.
Opties:

 • Voer een (zeer korte) tekst of afkorting in.
 • Selecteer begin of einde om de tekst aan het begin of het einde van de naamweergave toe te voegen.
  
Taal commando's
Omschrijving
Gesprekskanaal taal

Kies in welke taal (systeem)geluidsfragmenten vanaf dit punt uitgesproken dienen te worden.

Opties:

 • Kies taal (momenteel uitsluitend Engels en Nederlands beschikbaar).

Bedrijfsrouteringen

Inkomend

Basis commando's
Omschrijving
Overgangstoon

Laat een overgangstoon horen.

Opties:

 • Wacht tot onderbreking ja/nee.
 • Indien nee, kies dan de tijd in seconden dat de overgangstoon hoorbaar moet zijn.
Beëindigen

Het gesprek/de oproep beëindigen.

Wachten

Wacht ... seconden tot het uitvoeren van het volgende commando.

Bel commando's
Omschrijving
Bel telefoons en of nummers

Dit commando belt telefoons en/of telefoonnummers.

Opties:

 • Kies type telefoon/nummer en voer nummer in of kies telefoon.
 • Behoud clip? (nummerweergave van de oorspronkelijke beller doorsturen?) Ondersteuning SIP provider vereist!
 • Tijd in minuten/seconden dat de nummers en/of telefoons worden aangekozen.
Doorverbinden

Verbindt het gesprek door naar de gespreksroutering van gebruiker(s). Zodra een gebruiker het gesprek beantwoord, heeft de router geen invloed meer op het gesprek.

Opties:

 • Kies gebruiker(s).
 • Selecteer het telefoonnummer van de gebruiker.
Bel alle telefoons van een gebruiker

Belt alle telefoons van een of meerdere gebruikers (ook eventuele ingelogde flex telefoons).

Opties:

 • Tijd in minuten/seconden dat de telefoon(s) worden aangekozen.
Intercom

Dit commando zet een intercom oproep op naar meedere (hiervoor geschikte) telefoons.

Opties:

 • Kies telefoons
 • Tijd in minuten/seconden dat de nummers en/of telefoons worden aangekozen.
 • Bel uitsluitend beschikbare telefoons (die niet in gesprek zijn)
 • Automatisch beantwoorden van de oproep toekomstige functionaliteit!
Naam/nummerinformatie commando's
Omschrijving
Voeg toe aan Caller ID

De mogelijkheid om aan de naamweergave (Caller ID name) een stukje tekst toe te voegen.
Opties:

 • Voer een (zeer korte) tekst of afkorting in.
 • Selecteer begin of einde om de tekst aan het begin of het einde van de naamweergave toe te voegen.
Voorwaardelijke commando's
Omschrijving
 

Indien u een conditioneel commando toevoegt wordt er een nieuw 'blok' toegevoegd, waarin u verdere commando's kunt toevoegen. Dit blok werkt in feite als een op zich staande 'mini-routering' die afhankelijk is van de gekozen conditie. Het inspringen van de blokken wordt aangeduid met een vetgedrukte blauwe lijn aan de zijkant van het blok. Als u conditionele commando's aan conditionele commando's toevoegt, kunt u door middel van de blauwe lijnen zien hoe deze op elkaar inspringen.

Wacht op invoer

Wacht op een keuze van de beller (keuzemenu).

Opties:

 • Keuzemogelijkheden invoeren (1,2, 3 etc.)
 • Gebruik ongeldig blok om een actie uit te voeren indien iemand een ongeldige keuze maakt.
 • Gebruik 'tijdslimiet' blok? om een actie uit te voeren indien iemand niet binnen een bepaalde tijd een keuze maakt. Tijd: 1 t/m 15 seconden.

Indien van contactpersoon

Een actie uitvoeren als de oproep afkomstig is van één of meerdere contactpersonen.

Opties:

 • Selecteer één of meerdere contactpersonen.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet van contactpersoon).
Indien naar nummer

Een actie uitvoeren als de oproep naar één of meerdere telefoonnummers gaat.

Opties:

 • Voer één of meerdere telefoonnummers in.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet naar nummer).
Indien van nummer

Een actie uitvoeren als de oproep afkomstig is van één of meerdere telefoonnummers.

Opties:

 • Voer één of meerdere telefoonnummers in.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet van nummer).
Indien % kans

Uitvoeren in geval van ...% van de keren dat het commando aangeroepen wordt.

Opties:

 • Voer het kanspercentage in.
Indien datum/tijd

Een actie uitvoeren als de datum/tijd overeenkomt met hetgeen u ingesteld heeft.

Opties:

 • Kies tijd, dagen, data, maanden
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet op datum tijd).
Indien tijdprofiel

Een actie uitvoeren als de huidige tijd overeenkomt met de tijd uit het geselecteerde tijdprofiel.

Opties:

 • Selecteer het gewenste tijdprofiel.
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien niet overeenkomt met tijdprofiel).
Uitvoeren op telefoon

Voert binnenliggende commando's op de gekozen telefoons uit zodra deze beantwoorden.

Opties:

 • Kies 'alle telefoons' of selecteer de gewenste telefoons.
 • Bel uitsluitend beschikbare telefoons (niet in gesprek).
 • Beantwoord de oproep automatisch.
 • Indien niet automatisch beantwoorden: Kies oproep tijd.
Authenticeer

Indien de beller de correctie pincode invoert een actie uitvoeren.

Opties:

 • Voer pincode(s) in 
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien pincode(s) niet correct).
Indien van extern/intern

Indien de oproep afkomstig is van een extern nummer.

Opties:

 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien de oproep niet afkomstig is van een extern nummer).
Indien van land

Indien de oproep afkomstig is van een bepaald land of landen.

Opties:

 • Selecteer land(en)
 • Selecteer indien gewenst 'tegenovergesteld uitvoeren' voor het omgekeerde gedrag (indien de oproep niet afkomstig is van een land/landen).
'Ga naar' commando's
Omschrijving
Markeerpunt

Plaats een markeerpunt in de router.

Opties:

 • Geef de naam van het markeerpunt op.

Het markeerpunt wordt pas actief nadat u de router opgeslagen heeft.

Ga naar markeerpunt

Gaat door vanaf het gekozen markeerpunt.

Opties:

 • Kies de gewenste router.
 • Kies het gewenste tabblad binnen die router.
 • Kies het markeerpunt.
Ga naar tabblad

De mogelijkheid om in de router naar een tabblad in deze of een andere router te "springen".

Opties:

 • Selecteer de gewenste routering
 • Selecteer het gewenste tabblad
Ga naar wachtrij

Stuurt de oproep door naar een wachtrij.

Opties:

 • Selecteer een wachtrij.
 • Forceer overgangstoon (in plaats van wachtmuziek).
 • Start overgangstoon (beller) zodra een medewerker beschikbaar komt.
 • Plaats een beller ook in de wachtrij als er geen medewerkers ingelogd zijn.
 • Plaats beller vooraan in de wachtrij (te gebruiken om via een bepaalde route bellers vooraan in de wachtrij te plaatsen).
Afspeel commando's
Omschrijving
Tekst naar spraakDe mogelijkheid om een ingevoerde tekst in de gekozen taal uit te spreken (auditief).
 

Opties:

 • Voer de gewenste tekst in (in sommige gevallen kan het nodig zijn bepaalde woorden fonetisch in te voeren).
 • Kies de gewenste taal
 • Kies de gewenste snelheid waarmee de tekst wordt uitgesproken.
 • Test eventueel op telefoon of uw PC luidsprekers
 • Kies of de tekst onderbroken kan worden door een toetskeuze in uw routering.
Bestand afspelen

Speelt een geluidsfragment af in de router.

Opties:

 • Selecteer de collectie waarin het geluidsfragment staat
 • Selecteer het gewenste geluidsfragment
 • Selecteer eventueel een telefoon om het geluidsfragment op te kunnen beluisteren (testen).
 • Stel in of het geluidsfragment onderbroken kan worden door een toetskeuze
Meeluister commando's
Omschrijving
Meeluisteren (enkel)

Hiermee kunt u bij gesprekken die via een bepaalde bepaalde telefoon gevoerd worden meeluisteren.

Opties:

 • Selecteer een gebruiker en vervolgens een van zijn telefoons.
 • In geval van 'discreet aanspreken' kunt u vanuit de telefoon waarop u meeluistert, terugspreken naar de telefoon die u beluistert, zonder dat de beller of gebelde dit hoort.
 • Indien u 'Toetskeuze' inschakelt (...?)
 • ls u 'Meeluister doel aankondigen' inschakelt wordt op het moment dat er een gesprek start op de telefoon waarop u meeluistert, aangekondigt met welk toestel u meeluistert.
Meeluisteren (meervoudig)

Hiermee kunt u bij gesprekken die via bepaalde bepaalde telefoons gevoerd worden meeluisteren.

Opties:

 • Selecteer gebruikers / selecteer telefoons
 • Indien u 'Toetskeuze' inschakelt kunt u kiezen met welke telefoon u wilt meeluisteren.
 • Als u 'Meeluister doel aankondigen' inschakelt wordt op het moment dat er een gesprek start op een telefoon waarop u meeluistert, aangekondigt met welk toestel u meeluistert.Uitgaand

 

 


 

 • No labels