Inleiding

Op deze pagina kunt u een beperkt aantal voicemail boxen aanmaken voor algemeen gebruik in de ClearVox telefooncentrale. Zo kunt u bijvoorbeeld een 'sales' mailbox aanmaken, waar al uw sales medewerkers in kunnen kijken.

Voicemail box toevoegen

Klik op  om een voicemail box toe te voegen. Kies een naam. U kunt vervolgens onder het tabblad 'TOEGEWEZEN GEBRUIKERS' bepalen welke gebruikers deze mailbox kunnen benaderen.

Voicemail box wijzigen/verwijderen

Klik op  om een voicemail box te wijzigen of verwijderen.

Voicemail box legen

Klik op  en kies 'Voicemail box legen' om alle berichten in alle mappen te verwijderen.

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt!

 


 

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde artikelen