Wat is een routering?

Middels een routering kunt u uw inkomende en uitgaande oproepen soepel en flexibel volgens een bepaald patroon laten verlopen. In een inkomende router kunt u bijvoorbeeld opties instellen waarmee u de routering afhankelijk maakt van uw persoonlijke status (Beschikbaar, Afwezig, Bezig, Niet storen, Werkt ergens anders). Juist omdat de routeringsmogelijkheden van ClearVox Nexxt zo uitgebreid en flexibel zijn kunt u bijvoorbeeld ook nummerherkenning voor uitgaande én inkomende gesprekken beïnvloeden, volgens vooraf ingestelde tijdprofielen gesprekken afhandelen, gesprekken van of naar een bepaalde contactpersoon anders routeren etc... De mogelijkheden zijn virtueel onbegrensd.

Inkomende routering

Een inkomende routering kan invloed uitoefenen op uw inkomende oproepen.

Uitgaande routering

Een uitgaande routering kan invloed uitoefenen op uw uitgaande oproepen.

Als u inlogt, zijn er standaard twee routeringen in uw gebruikersomgeving aanwezig:

Standaard inkomende routering:
Deze laat standaard onafhankelijk van uw status al uw telefoons overgaan voor een periode van 1 minuut en 30 seconden.
Standaard uitgaande routering:
Deze stelt standaard uw interne nummerweergave in op uw eerste extensienummer en uw naamweergave op uw displaynaam (zie profiel).

U heeft de mogelijkheid deze routeringen te wijzigen of verdere routeringen toe te voegen. Het is ook mogelijk dat de beheerder van het systeem uw routering voor u gewijzigd heeft.

Routering toevoegen

Om een nieuwe routering toe te voegen gaat u naar het Gebruikersmenu > Mijn routeringen en klikt u op deze pagina op  en kies 'Inkomend' of 'Uitgaand'.

Voer een naam in voor deze routering, eventueel een omschrijving en kies tot slot of u de routering direct na opslaan wilt activeren door 'Actief' te selecteren. Er kan altijd maar één routering tegelijkertijd actief zijn.

Routering wijzigen

Klik op het contextmenu achter de routering en kies 'Wijzigen'.

Routering verwijderen

Klik op het contextmenu achter de routering en kies 'Verwijderen'. De laatste routering of een actieve routering kunt u niet verwijderen.

Routering commando's

In een router kunt u commando's toevoegen die voor uw de gewenste taken uitvoeren. Commando's worden op volgorde afgehandeld. Als u in regel 1het commando 'Bel specifiek telefoon' toevoegt en u laat deze telefoon 30 seconden overgaan, dan wordt het commando op regel 2 mits de telefoon niet beantwoord wordt dus na 30 seconden uitgevoerd.

Meer over de individuele commando's vindt u > hier <

Commando toevoegen

Onder de blauwe balk, uiterst rechts, treft u een + knop aan. Met deze + kunt u commando's toevoegen, waarmee u invloed kunt uitoefenen op uitgaande oproepen.

De commando's zijn onderverdeeld in groepen. Zodra u op een groep klikt, vouwt de groep uit en verschijnen de diverse commando's. Als u nu een commando aanklikt wordt deze toegevoegd aan de router. Klik bijvoorbeeld op 'Basis commando's' en daarna op 'Beëindigen'. Het commando wordt nu toegevoegd.

Commando verplaatsen

Mits er meerdere commando's in uw routering aanwezig zijn, kunt u deze omhoog en omlaag verplaatsen door op de dubbele pijl te klikken en vasthouden, te slepen en weer los te laten. Met behulp van de + boven het commando kunt u een nieuw commando toevoegen direct boven dit commando en door op de + te drukken onder het commando, voegt u een nieuwe commando toe onder dit commando.

Commando dupliceren

Indien u een bepaald commando vaker nodig heeft kunt u deze dupliceren door in het contextmenu van dit commando 'Dupliceren' te kiezen en het gedupliceerde commando vervolgens te verplaatsen naar de gewenste locatie.

Commando wijzigen

Kies in het contextmenu van het betreffende commando 'Wijzigen' om veranderingen in het commando aan te brengen.

Commando verwijderen

Kies in het contextmenu van het betreffende commando 'Verwijderen' om het commando uit uw routering te verwijderen.

Tabbladen

Onder ieder tabblad kunt u in feite een gescheiden deel van de router opbouwen. Hiermee kunt u de routering mogelijk overzichtelijker maken. U kunt op ieder gewenst punt in uw router naar een ander deel van de router (ook tabbladen) "springen" door het 'Ga naar' commando 'Ga naar tab' te gebruiken. Kies hier de gewenste routering en het gewenste tabblad.

Tabblad toevoegen

In de blauwe balk in iedere routering bevinden zich de tabbladen. Standaard is er één tabblad in iedere routering aanwezig (START). U heeft de mogelijkheid verdere tabbladen toe te voegen door in de blauwe balk uiterst recht op de + te klikken. Voer vervolgens de gewenste naam voor dit tabblad in en druk op 'Tabblad toevoegen'.

Tabblad verwijderen

Klik op het witte kruisje naast de naam van het tabblad om deze te verwijderen.

Alle onderliggende commando's worden tevens verwijderd.

Gerelateerde artikelen


Gerelateerde artikelen